Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 19 maj 2013

Lika många huvuden som en hydra, och lika många liv som en katt! (John Newton, 1775)


Min främsta och bestående prövning ligger på insidan; och jag hoppas att Herren kommer att helga den - för att göra mig gradvis "liten" i mina egna ögon. Jag längtar efter att kunna använda Jobs ord, med samma känsla som jag tror att Job hade när han uttalade dem: "Se, jag är värdelös!" (Job 40:4.) Att hålla med i ord är ganska lätt - men att verkligen och i god uppriktighet "avsky mig själv" och ångra mig i stoft och aska - är väldigt svårt. Jag vet att jag bör bli ödmjuk inför Honom - men jag vill bli det i verkligheten.

Men JAGET, detta odjur, har lika många huvuden som en hydra, och lika många liv som en katt! Det är mer än 25 år sedan jag hoppades att det spikades fast på korset - men ack, det är fortfarande väldigt mycket vid liv - och blandas i och förstör allt jag gör!

(OBS! En "hydra" är ett mytiskt månghövdat odjur, vars huvuden växte ut igen efter att de huggits av.)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska