Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 12 maj 2013

Guds Lamm stektes i Guds vredes eld! (Thomas Watson, 1620-1686)Meditera mycket över Helvetet. Låt oss gå till Helvetet i kontemplation, så att vi inte måste gå till Helvetet i kondemnation.

Hur hopplöst det är för de förbannade! Det finns varken paus eller lindring i deras pinor. De gamle kvädade om Endymion, att han fick tillåtelse från Jupiter att alltid sova. Vad skulle inte de förbannade i Helvetet ge för en sådan licens!

Att seriöst meditera över Helvetet, skulle få oss att frukta synden som Helvetet. Synden är Helvetets bränsle! Synden, likt Simsons rävar, bär förtärande eld i sin svans.

Att meditera över Helvetet bör få ett Guds barn att jubla. En troende kan vara rädd att tänka på plågans plats - men jubla över att tänka på att han aldrig ska komma till den platsen. Ett Guds barn, när han tänker på Helvetet - jublar han med bävan. Ett fängelse är inte gjort för att kungens son ska sättas där. En stor naturalist observerar att inget så snabbt släcker eld - som salt och blod; men jag är säker på detta - saltet gör ångerns tårar salta, och Kristi blod kommer släcka Helvetets eld för en troende.

Kristus själv har känt Helvetets pinor för dig - Guds Lamm stektes i Guds vredes eld! Genom Hans brännoffer är Herren nu blidkad gentemot Sitt folk. O hur må de gudfruktiga jubla! Kristus var för en tid i Guds vredes brinnande smältugn - så att eld inte kan skada någon troende. De heliga har Kristi rättfärdighets klädnad på sig, och Helvetets eld kan aldrig sveda denna klädnad!

Alltså ingen fördömelse nu för de i Den Smorde Jesus. Rom 8:1

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska