Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 25 maj 2013

Tillståndet för Evangelikalism Idag och Kristuslös "Kristendom"

Följande diskussion emellan Michael Horton och RC Sproul är väl värd att se på för att höra två stora moderna kristna tänkare diskutera denna fråga av evig konsekvens: