Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 5 maj 2013

Faderlig omsorg (James Smith, 1802-1862)Ett brev från James Smith till hans barn

Mina kära barn
Som er förälder, känner jag mig djupt bekymrad för både er nuvarande och eviga välfärd. Stor kommer min sorg och bedrövelse bli - att se er associerade med det världsliga, det slarviga, eller det profana - och att se framåt med rädslan av att för evigt bli skild ifrån er! O vilken tanke att bli frånskilda för alltid! där föräldern åtnjuter outsäglig välsignelsefullhet, men barnet genomlider obeskrivlig, oändlig olycka!

Med alla evighetens högtidliga verkligheter framför mig, skriver jag, och med den djupaste omsorg, ber jag om er uppmärksamhet. Tillåt mig först, mitt kära barn, att rikta din uppmärksamhet mot det eviga värdet på din odödliga själ. Du har en själ som är odödlig, destinerad att leva för alltid. Leva måste den, leva kommer den och leva för alltid; men den kan genomlida de mest fasansfulla, förskräckliga och oändliga plågor!

Jag talar från Guds mun, att du har en odödlig själ; att det finns en härlig himmel och ett fasansfullt helvete; att det ena eller det andra måste vara din eviga hemvist; och jag bönfaller dig att allvarligt betänka, reflektera i tid, och fly från vreden som är på väg!

Din natur är helt depraverad, och har alltid varit! Du framavlades i synd, formades i olaglighet, och föddes under Guds förbannelse! Du har vuxit upp hittils i ett syndigt tillstånd: alla dina hjärtats tankar, alla ord du talat, alla handlingar du utfört, är mer eller mindre syndiga.

Ditt hjärta är en så förgiftad källa, att något rent omöjligen kan komma ut ur det. Gud säger om ditt hjärta, mitt barn, att det är "bedrägligare än allt annat, och desperat ondskefullt!" Alla varianter av synd och ondska lurar där! Det kan döljas från din syn, men ändå är det där; och om frestelsen skulle visa sig, eller Herren tar bort sina återhållande tyglar - skulle den snart göra sitt fasansfulla framträdande.

Det har aldrig begåtts en synd av den vidrigaste ondgörare, eller ett brott förövat genom det största olaglighetsmonstret - utan att man kan finna fröet till den synden eller brottet i ditt hjärta! "Inifrån, från hjärtat," säger Jesus "kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, stölder, begär, ondska; svek lystnad, ett ont öga, högmod, hädelse, dårskap! Alla dessa ondskor kommer inifrån och besudlar en människa!" Väl må då aposteln säga "köttets tänkande fiendskap mot Gud, det är ju inte underkastat Guds Lag, och kan ju inte heller, och de som är i kött kan inte behaga Gud."

Tror du att det är möjligt, mitt kära barn, för något gott att komma från ett hjärta som detta? Men just ett sådant hjärta har du - och anledningen till att du inte vet om det, är för att andligt mörker och okunskap har spridit sig över din själ; ditt förstånds ögon har förmörkats och du är förhärdad genom syndens bedräglighet!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska