Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 26 maj 2013

Plötslig undergång, utan hjälp! (Thomas Vincent)

"God's Terrible Voice in the City." Denna bok skrevs kort efter den stora branden i London 1666 som förvandlade den berömda staden London till en ruinhög!)

Vi läser i Psalm 75:9: Ty i HERRENS hand är en bägare. Den skummar av vin, den är full av tillblandad dryck och han häller upp. Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten. Han kanske låter Sitt folk dricka toppen av det; men den bittraste och grumligaste delen, som är i botten - ska de ogudaktiga dricka upp i Helvetet! Om Gud piskar Sina barn med käppar - så kommer Han att gissla Sina fiender med skorpioner!

De ogudaktiga kommer att känna hur ont och bittert det är att så fräckt sticka upp mot Gud, genom deras ohyggliga eder och hädelser, genom deras hemska ondska och styggelser, genom vilka de, liksom, utmanar Gud att göra Sitt värsta emot dem!

Säkerligen - de domar som särskilt är avsedda för de ogudaktiga har ännu inte kommit! Och de kommer bli överstigande stora, på grund av den renare och mer oblandade vrede som kommer åtfölja dem!

När Gud drar fram Sitt blixtrande svärd, och gör redo Sin skarpa pil på bågsträngen; när Gud kläder Sig med ilska som klädsel, och Hans hand fattar tag i hämnd; när deras olagligheter är fullmogna, och dagen för deras hemsökelse och vedergällning är kommen - hur kommer då de onda att bli förskräckta! Vilken häpnadsväckande skräck kommer då att överraska denna vidriga generation! Menar du att ditt mod kan hållas uppe eller att dina händer är starka nog, när tiden kommer då jag griper in mot dig? Hesekiel 22:14

Då kommer Herren ryta från Sin heliga boning med en så fruktansvärd röst, som kommer få det att ringa i deras öron, deras hjärtan att bäva och skälva! Han kommer ryta som ett lejon och slita dem i stycken - och det kommer inte finnas någon där, att rädda dem!

Jag antar att de inte just nu förväntar sig domen, eller fruktar den - mer än hela världen fruktade sin översvämning på Noas tid; eller Sodom och Gomorra sin uppbränning - eftersom bedräglig synd har gjort deras hjärtan hårda! Lång fortsättning i synd, ostraffad, har brännmärkt deras samveten som med ett strykjärn! När män växer obotligt hårda mot återkommande och alla förebråelser - vad följer, annat än plötslig undergång, och dessutom utan hjälp! När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. (1 Tessalonikerbrevet 5:3)

Och om någon i denna perversa och onda generation går bort utan en märkvärdig förstörelse i tiden, kommer Gud göra Sin rättvisa tydlig på dem i den eviga världen - när Han klappar igen deras själar som fångar i helvetets djupaste fängelsehåla, och utser:
hemska djävlar till deras fångvaktare;
eldslågor till deras kläder;
ohyggliga fasor och eländen till deras föda;
andra förbannade, plågade andar till deras kamrater;
där de måste ligga bundna i mörkrets kedjor, fram till den stora domedagen!

Och när den fruktansvärda dagen slutligen är kommen, och änglarna stött den sista basunen, och samlat de utvalda till Kristi högra sida - då kommer en att sändas med nycklarna till den bottenlösa avgrunden, och det underjordiska fängelset kommer öppnas för en stund; och som så många skurkar i kedjor, kommer de, tillsammans med alla deras medsyndare, föras fram, och förenas med deras kroppars smutsiga kött, som, likt en smutsig trasa, de ska klä på sig; och med högst ynkliga ansiktsuttryck, och skälvande leder, och hemska skrik, och outsäglig förvirring och skräck - ska de se Herren Jesus Kristus, som de under sin livstid föraktat och skymfat - komma ned från himlen i flammande eld, för att ta hämnd på dem! Han Själv kommer att döma dem till den eviga eldens lågor, och köra bort dem från Hans tron och närvaro - till Helvetets yttersta mörker, där de måste ta sin boning för evigt!

Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.
(Hebreerbrevet 10:31 SFB)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska