Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 19 juli 2009

Dialog med youtube-ateist, del 2

Vi blev goda vänner på youtube. Själv vågar jag inte skicka vänförfrågan för jag är rädd att bli avvisad... :)

Han svarade mig per mail, lite mer utförligt hur han menade. Dessa är viktiga saker att tänka igenom i sin tro och ger mig tillfälle att skriva ner sakerna en gång för alla att använda igen...

Del av hans första respons:
Jag var inte bara sarkastisk när jag skrev på din kanal att det är barnsligt att tro på ett bokstavligt helvete: det är också mycket ledsamt för mig att så många tror att helvetet är en verklig plats!
Helvetet i Bibeln (där människor faller genom ett bottenlöst hål av eld och svavel, vrider sig och gnisslar tänderna för all evighet) är alldeles för grovt att beskriva. Ingen gud kan vara så grym! Ingen gud, iallafall en som är perfekt, skulle ens möjliggöra en sådan plats att existera. Att Adam och Eva tog synd in i världen är inte en bra anledning till att detta helvete existerar! Att vi har fri vilja (om vi nu har detta) är inte en bra anledning till att detta helvete existerar! Att Satan och hans välde (om de finns) behöver en plats att kalla hem är ingen bra anledning till att detta helvete existerar! Att en guds (om en sådan finns) vägar är outgrundliga är inte en bra anledning till att detta helvete existerar! Det finns inte ett tillräckligt bra skäl för detta speciella helvete att existera!
Helvetet i Bibeln är för grovt för även de mest bedrövliga och avskyvärda kryp som någonsin funnits. Kan sätta saker i perspektiv. Låt säga att Hitler var det mest bedrövliga avskyvärda kryp som någonsin varit eller kommer att vara: vi bara antar detta! Detta eviga helvetet skulle vara för långt, även för honom. Om ett rättvist straff för Hitler var 100 år i helvetet för varje person dödades i Förintelsen, så det skulle ändå bara vara 100 år gånger 6 till 12 miljoner människor, eller en genomsnittlig dom på 900 miljoner år, inte EVIGHET!
...detta helvete är så löjligt att det måste ogillas rättframt av alla som överväger det på allvar...Tro på en gud om du måste, men ett bokstavligt helvete är alltför overkligt även för de mest naiva, dumma eller barnsliga!


Mitt första svar:
Först av allt: Bara för att vi inte tycker om tanken på ett evigt straff såsom Helvetets eländen, betyder inte att det inte existerar. En hel del hemska saker händer även i detta liv, och vi vet att det är verkliga, även om vi ogillar det. Och säga saker, som många teister, även som kallar sig kristna gör det, "Gud aldrig skulle skapa helvetet," det är för att de har gjort en gud som passar sig bättre (avgudadyrkan som också är en synd som förtjänar Helvetet, jag ska handskas med detta nedan). Vad vi behöver göra är att titta på Bibeln och det är den sanne Guden vare sig vi gillar honom eller inte och vi kan inte ändra på det. (I själva verket är det uppenbart enligt Bibeln att människan hatar Gud och är i krig med honom...) Men jag ska ge dig några skäl till Helvetet. Eftersom jag själv har gett det några allvarligt, hur kan oändliga straff passa "ändliga" brott...
Gud är rättvis, Han kommer aldrig att straffa någon mer än de förtjänar. Alla beskrivningar Bibeln gör om Helvetet måste förstås utifrån Guds egenskaper, att det är inget mer, inget mindre än vad rättvisan kräver. Det finns en viss tröst i det...En synd kan vara mot människor, Gud är kärlek, det förklarar varför han blir så arg när vi ljuger eller bedrar dem som Han älskar. Men synd är inte bara mot människor utan mot deras skapare och den som ger lagen, som är den evige Guden. En illustration kan vara: om jag kraschar en bil, vad jag kommer att få betala, beror på hur värdefull den bilen är. Så bara en liten lögn innebär evig skuld. Och hur många lögner har jag inte sagt i mitt liv! Och dessutom, hur många andra synder... Så antalet brott vi begår må vara begränsat, men skulden för varje brott är oändlig, som vi aldrig kan betala, men vi måste. Gud är inte orättvis, så att han skulle låta skyldiga brottslingar gå fria från sina brott. Slutsats: Helvetet är så mycket värre än vad som är möjligt att förklara!

Kanske inte ett så tydligt svar? Se vad han skriver tillbaka. Fortsättning här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar