Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 13 juli 2009

Bibeln och slaveri: vad de inte vill att du ska veta

En Anonym kommentar kom till inlägget Är kristendom bara dåligt?

Mycket trams här... Ett exempel: "Bibeln förbjuder tydligt människohande". Snicksnack, bibeln godtar slaveri fullt ut. Både att äga och sälja. Ett par talande exempel:

2 Mos 12:44 "men en slav som har köpts för pengar"

2 Mos 21:2 "När du köper en hebreisk slav"


Jag hade flera reaktioner på detta. Men jag frågade om Anonym kunde visa lite fler exempel på trams i inlägget så att jag kunde få ta del av dem också. Jag väntade tålmodigt i några veckor men fick inget svar. Kanske får det efter att jag uppmärksammat det?

0,5. det är olika som beskrivs i blogginlägget och som finns i Bibeln. Människohandel av den typen som beskrivs i blogginlägget, är inte tillåtet i Bibeln. Dvs det som bedrevs av västerlänningar och som avskaffades tack vare bibeltroende kristna; det att man rövar bort folk och säljer dem. Paulus räknar t.ex. i 1 Tim 1:10 upp slavhandlare bland de laglösa, tillsammans med folk som har sex före äktenskapet, lögnare, m.m. dvs inte som något särskilt positivt, utan den sortens folk som i andra liknande listor inte får ärva Guds rike/får del i sjön som brinner av eld och svavel. "Slaveri" som förekom i GT var när folk frivilligt sålt sig själva till tjänst hos en herre, eller krigsfångar som annars skulle gå ett värre öde till mötes. Det finns lite mer om detta i ett inlägg du kan läsa här.

Låt oss nu iallafall titta på bibelorden om slaveri igen.

2 Mos 12:44 "men en slav som har köpts för pengar"

2 Mos 21:2 "När du köper en hebreisk slav"


1. Jag har sett värre. Dessa lösryckta verser handlar ju iallafall om slaveri! :D
Och inte nog med att det är lösryckta verser. Vi kan se att det saknas punkt i båda citaten. Och inte nog med det; det översta (2 Mos 12:44) saknar dessutom stor bokstav i början. Det är alltså inte bara fråga om lösryckta verser. Det är lösryckta satser ur meningar! Jag tror dessa kallas villkorsbisatser. Inte helt säker. Men, iallafall, de visar en situation där det förekommer slavar. "när/men..."etc. De uppmanar inte till människohandel.

2. En sak som det tog mig ett tag att lära mig, men som jag nu lärt mig, är att det bästa man kan göra när sådant här uppstår, är att alltid slå upp versen själv. Att titta på sammanhanget. Vi har klarat oss bra utan sammanhanget för tillfället. Vi kan se utifrån dessa lösa ord ur meningar att de kommer att behandla situationer med köpta slavar. Inte att de är "ett par talande exempel" på att "Bibeln godtar slaveri fullt ut. Både att äga och sälja." som påståtts. Visst, vi kan misstänka detta. Men vi kan också misstänka motsatsen. Att man velat dölja något genom att inte ens citera hela meningar. Kristen som jag är, har jag en egen Bibel. Jag har också kännedom om olika sidor på nätet där man kan söka i bibeln. Att anta att man går på vad folk säger om vad som står i Bibeln utan vidare kan tala för sig självt. Jag slog iallafall upp dem. Om jag beskrev min reaktion skulle jag förstöra spänningen. Här är hela verserna:

2 Mos 12:44 men en slav som är köpt för pengar får äta av det, sedan du omskurit honom.

2 Mos 21:2 Om du köper en hebreisk slav skall han tjäna dig i sex år, men det sjunde året skall du ge honom fri utan lösen.

De säger alltså att man ska vara snäll mot sina slavar! HAHAHAHAHA! Jag kan förstå varför du inte ville citera hela meningarna!
Fast det beror också på vad "det" som de får äta är. Arsenik?

2 Mos 12:43 HERREN sade till Mose och Aron: "Detta är stadgan om påskalammet: Ingen utlänning får äta av det men en slav som är köpt för pengar får äta av det, sedan du omskurit honom.

Äh, det var påskalammet...

3. Det kan inte ha varit annat än med vilje att de ryckts loss såhär. Den som suttit och klippt ut verser måste ha sett resten. Högst oärligt. Antingen var denne anonyme person helt igenom oärlig, eller så har personen varit på någon sida och låtit sig luras utan att själv undersöka saken närmare.

4. Så är det med alla bibelställen som innehåller slavar. De är mycket populära att rycka loss ur sammanhanget.

4b. Visst, israeliterna i GT, vissa av kristna i NT hade faktiskt slavar. Men de uppmanades eller uppmuntrades inte att ha slavar, utan uppmanades att vara snälla mot sina slavar! I Brevet till Filemon vädjar Paulus till Filemon att han ska släppa fri sin förrymde slav Onesimus som blivit frälst.

Och ni herrar, handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att de har samme Herre i himlen som ni, och han gör inte skillnad på människor. (Ef 6:9)
Ni herrar, låt era slavar få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en Herre i himlen. (Kol 4:1)

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. (Gal 3:28)
Ty den som var slav när han blev kallad av Herren, är en Herrens frigivne, och den som var fri när han blev kallad, är en Kristi slav. (1 Kor 7:22)
Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6:20-23)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar