Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 7 juli 2009

Ken Ham: Intelligent Design-rörelsen är farlig

Tar mig friheten att översätta en snutt från Wretched Radio den 16 Juni om Ken Ham (ordförande för Answers in Genesis) som talar om Intelligent Design-rörelsen.

Wretched-klubben hade en "Creation Vacation", "Skapelse-Semester" där de gick till Creation Museum. Vet inte riktigt vad de gjorde där, eftersom jag inte gick dit, men de gick väll dit... och gick till muséet... och lyssnade på talare... och grejer. Jag kommer att norpa en annan grej därifrån en annan gång också. Men nu, Ken Ham:

Jag tror att ID-rörelsen möjligen är en mycket farlig rörelse. ID-rörelsen är inte en kristen rörelse, t.o.m. i Expelled-filmen sa de "vi är inte en kristen rörelse" folk som tror på miljarder av år, folk som tror på evolutionen. ID-rörelsen är bara emot något. Vad de är emot är naturalism. De säger att det finns en intelligens bakom universum, men identifierar inte denna. De bara säger att naturliga processer inte formade livet. ID-rörelsen har ingen historia, ingen historia om universum, de tar inte itu med det. Vi bibliska kreationister, har en historia, skapelsen, fallet, katastrofer... vi har den historian, inte de. Evolutionisterna her en historia, Big Bang, miljarder år, darwinistisk evolution.
Och när man tänker på Bibeln, tro kommer genom hörande och hörande av Guds Ord. Jag vill att ni ska minnas Bibeln säger att människans hjärta är svekfullt, ingen är rättfärdig, ingen söker Gud. Om du ska peka folk mot en intelligens, kommer de gå efter vilken intelligens som helst utom den sanne Guden. Så man pekar folk i riktning mot muslimguden, hinduguden, buddhistguden... det är faran, på grund av människans hjärta. Och vad vi gör på Answers in Genesis, är att vi inte gör någon ursäkt om det faktum att vi inte bara är om skapelsen, utan också skapelsens Gud, Bibelns Gud, världens Frälsare, Jesus Kristus. Tro kommer av att höra och att höra av Guds Ord. Guds Ord säger om skapelsen att den är förbannad och fallen. Om du bara startar med skapelsen, ser man att denna intelligens är ett monster, det är massa lidande i världen. Men läser man i Första Moseboken ser vi att döden är ett intrång på grund av synd. Sättet som vi skulle arbeta, sättet som jag skulle lära dig att reagera och tala med folk är detta sätt: när någon säger till dig att de inte vill att du ska använda Bibeln, vill jag att du ska minnas vad Bibeln säger. Han som inte är med mig är emot mig, den som inte samlar med mig skingrar. Vänskap med världen är fiendskap med Gud, den är inte neutral mot Gud. Människor undertrycker sanningen i orättfärdighet. Människan är fientlig mot Gud inte neutral. Se upp för människor med filosofi och tomma svek grundat på människors traditioner... Bibeln är tydlig med att det inte är en neutralitet. Så du förstår, när du kommer till någon som säger "Jag tänker inte låta dig använda Bibeln, låt oss ha en neutral grund som vi kan stå tillsammans på" och du går över till vad du tror är neutral mark, går du faktiskt över på deras mark och de har vunnit debatten.
Vet du vad vi har gjort i offentliga skolor? Många i kyrkan tror "Åh vi kan inte lägga kristendom i skolor för det är att pracka på religion," så nu är de neutrala. De är inte neutrala. Vet du vad de gjorde? De fick dig att ge upp din startpunkt och satte in sin startpunkt! Det är därför hela kulturen förändras till en sekulär kultur, för världsbilden avspeglar grunden som folket bygger sitt tänkande på. Det skulle vara som två riddare som slåss, och den ena säger "Öh, innan du börjar, kasta ner svärdet." "Åh, OK, det låter som en bra idé." Det är som att vi säger "Du kan tala om universums ursprung, bara håll Bibeln utanför..."Åh OK" När någon kommer till mig och säger "Jag tänker inte låta dig använda Bibeln." Vet du vad jag säger till dem? "Du tror inte på Bibeln?"
"Nej."
"Jaha, men vet du vad, det gör jag! Har du något problem med det? Kom an bara!"
Du förstår, här är poängen, vi kristna är bara på defensen osv och vi tänker "Åh, vi får inte använda Bibeln" och vi sjunker tillbaka, och, vet du vad som händer i många debatter i USA när det gäller abortfrågan och homoäktenskapsfrågan och andra frågor? En CNN-reporter, när han intervjuade mig på muséet i huvudkorridoren, vet du vad han frågade? "Så vad handlar detta egentligen om här?" Jag svarade "Tja mitt huvudsyfte är att stå på Gudsordets auktoritet, predika Evangeliet, se människor frälsta, vunna till Herren, så att de kommer vara i himlen med oss!" och han svarade "Vad fräscht!"
Jag frågade varför han sa så och han svarade att när han intervjuar mycket människor som håller på med homoäktenskapsfrågan, abortfrågan, vad som helst, kan de säga saker som "traditionella familjevärderingar, vad som är bäst för kulturen, vad som är bäst för familjen, och vad landets grundare sa," men varför kommer de inte fram och säger "Vi är kristna och håller på med Bibeln." För vi har den här falska föreställningen om neutralitet. Och det är därför vi låtit världen köra över oss, vi vill inte stå på Guds Ord. Och jag har märkt, t.o.m. med kristna politiker, att de vet att om de börjar stå på Guds Ord, kommer du att åka på smäll i dagens kultur, eftersom kulturen är så emot oss på det sättet.
Eugenie Scott som var på mitt kontor och intervjuade mig, hon är en ateist, och hon sa till mig "Så du börjar verkligen med Bibeln?"
"Helt riktigt."
"Och du är inte beredd att ändra något på Bibeln, va?"
"Helt riktigt."
"Aah!" sa hon. "Det är inte vetenskap. Du förstår vi börjar med bevis och teorier och vi är beredda att ändra våra teorier när nya bevis kommer. Det är riktig vetenskap." Hon sa "Dina åsikter är redan fastställda av Bibeln."
Jag sa "Ursäkta mig, Dr. Scott, du är en ateist?"
"Helt riktigt."
"Du tror inte på Gud?"
"Helt riktigt."
"Bibeln är inte relevant för denna diskussion?"
"Helt riktigt."
"Är du beredd att ändra på det?"
Vet du vad jag just visat? Hon har en startpunkt. Och vi har en startpunkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar