Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 9 juli 2009

Två flugor i en smäll

1. Det falska evangeliet att Jesus ska ge oss mål, mening och vårt bästa liv nu.
2. Humanister och kommunister i västvärlden fortsätter att blåneka att ateism och kommunism är ont och skylla allt elände på religion (särskilt kristendom.)

http://www.freegao.com/ kan du se video från Voice of the Martyrs som visar de första 50 dagar av tortyr av Gao Zhisheng genomgått och skriva på en namnlista om att de ska befria honom.

Hans brott: han är en kristen försvarsadvokat som försvarar kristnas rättigheter. Förföljelse av troende, kan inte vara annat än direkt orsakat av ateism!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar