Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 21 juli 2011

700:e inlägget


Jag märkte inte att det förra inlägget här på bloggen var det 700:e. Men det räknas ju inte eftersom det var en länk till ett annat inlägg, så detta får bli det som räknas som det 700:e.

Tack till alla er som håller ut och läser alla 700 inlägg. Tack till alla som fortfarande besöker bloggen. Gud välsigne er och även förstås de som tröttnat.

Vi firar detta 700:e inlägg med ett kort utdrag ur en text av James Smith, d v s en s k grace gem:

Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.
2 Timoteusbrevet 3:12 SFB

Världens fiendskap mot Gud är större än någonsin. Den kanske är dold - men den är inte förstörd.

Världen kommer att sätta sig emot den gudfruktige.
Om vi var mer gudaktiga - skulle den...
    hata oss mer
    motsätta sig oss mer
    och förfölja oss mer!
Vi har så lite förföljelse från världen, eftersom det inte finns så mycket i oss som väcker förföljelse.
Vårt ljus är så svagt.
Vårt salt har förlorat så mycket av sin sälta.
Vårt närmande till världen är så stor.
Om vi istället för att anpassa oss efter den här världen, lät oss förvandlas genom sinnets förnyelse; om vi istället för att dra oss så nära till den som vi kan - vi skulle stå på avstånd ifrån dess nöjen, underhållning, moden och ande; om våra liv var ett dagligt vittnesbörd emot den, och emot dess gärningar som onda - då skulle den snart sätta sig emot oss med ett dödligt hat!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar