Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 10 juli 2011

Pauli samtalsämne (James Smith, 1802-1862)

Paulus var. . .
  en extraordinär man,
  kallad till en särskild tjänst, och
  sänd för att utföra ett viktigt arbete
  - Han valde ett särskilt samtalsämne.
Han kunde historia,
han var bekant med filosofi, och
Han var väl bevandrad i tradition.

Det fanns. . .
  Få frågor som han inte kunde hantera,
  Få teman han inte kunde diskutera,
  Få församlingar att han inte kunde intressera
Men han gjorde syndares omvändelse till sitt livs uppgift - och han valde den korsfäste Kristus att vara samtalsämnet i sin verksamhet!
Vart han än gick - tog han sitt samtalsämne med sig.
Oavsett vilka han talade till - riktade han deras uppmärksamhet på denna punkt.

Han visste vad människan behövde - och vad människan föredrar, men det spelade ingen roll för honom. Som han skrev till korintierna, uppträdde han alltid: "Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet." (1 Korintierbrevet 1:22-24 SFB)

Pauli samtalsämne då var den korsfäste Kristus!

Paulus VALDE detta ämne - och han hade goda skäl att göra det!

För det första att det ett mycket omfattande ämne,
för det är det centrum där. . .
  tid och evighet,
  Gud och människa,
  synd och helighet,
  liv och död - möts!

Det är den teater där Gud. . .
  visar Sin fullkomlighet,
  utvecklar Sina syften,
  hävdar Sina rättigheter,
  förbryllar Sina fiender, och
  säkrar Sin härlighet!

Det är det instrument med vilket. . .
  döden krossas,
  synden övervinns,
  rebeller försonas,
  helgon helgas, och
  himlen öppnas!

Det är ett föremål som. . .
  förvirrar förnuftet,
  gör änglar häpna,
  lockar syndare,
  förmedlar helighet, och
  tillhandahåller material för ändlös tillbedjan!

För det andra är det det mest hedrade ämnet.
Det stämmer harporna i himlen.
Det fyller de ljuvligaste sångerna på jorden.
Det är detta genom vilket den Helige Ande fungerar. . .
  i omvändelsen av syndare,
  i tröst för helgon,
  i helgelse för troende, och
  i upprättandet av Guds församling.

Genom att predika Kristus korsfäst. . .
  tystades hedningarnas orakel,
  slogs hedningarnas altaren omkull och
  förvandlades de hedniska templen till bönehus.

Genom att predika korset. . .
  lyfts samhället,
  hedras nationer, och
  miljontals människor rycks från Helvetet!

För det tredje är det ett ämne som intensivt hatas!
Djävlar hatar det, och försöker hindra dess offentliggörande.
Felande människor hatar det, och försöka ersätta det med något eget.
Och precis i samma mån som människor påverkas av mörkrets furste, eller ger efter för stoltheten i deras egen fallna natur - kommer de att hata läran om korset!

Men alla kristna älskar det,
alla Kristi tjänare berömmer sig av det,
alla stackars förlorade syndare behöver det!

Ju mer vi vet om Guds natur och myndighet - desto mer ser vi av människans naturliga tillstånd och skick.
Och ju mer vi känner av vår egen svaghet och fördärv - desto mer kommer vi högakta och värdera läran om korset!


Kristus och Honom korsfäst skall vara. . .
  samtalsämnet i min verksamhet,
  temat för mina sånger,
  glädjen i mitt hjärta, och
  grunden för mitt eviga hopp!

O min själ, se på Jesus - som korsfäst för dina synder!

Tänk på Jesus - som dör i ditt ställe!

Tala om Jesus - som full av nåd och kärlek!


Kristna! VAD predikar vi?
Vi är ALLA predikanter - och vi predikar dagligen!
Men predikar vi Kristus?
Talar vi om Honom med våra tungor?
Skriver vi om Honom med våra pennor?
Hedrar vi Honom med våra liv?
Är Kristus och Hans härlighet - det stora ändamålet och siktet i vårt liv?

VARFÖR predikar vi Kristus?
Är det av kärlek till Honom?
Är det så att vi kan göra gott mot själar?
Är det så att vi kan behaga Gud?

Kristus korsfäst bör predikas av varje kristen.
Kristus korsfäst bör predikas i alla sällskap.
Kristus korsfäst bör predikas varje dag.

Älskade,
  Om vi vill rädda själar från döden,
  om vi vill rädda syndare från evigt elände,
  om vi vill göra troende lyckliga,
  om vi vill täcka Satan med skam,
  om vi vill beröva döden sin udd, och
  om vi vill göra vägen till härligheten uppenbar -

måste vi predika Kristus korsfäst;
vi måste utöva tro på Kristus korsfäst;
och vi måste dagligen meditera över Kristus korsfäst!

Må Kristus och Hans kors vara allt mitt tema!
Må Kristus och Hans kors vara allt mitt hopp!
Må Kristus och Hans kors vara all min glädje!

Jesu kors! Jesus korsfäst!
Till dig vill jag se i livet - och alla dess bekymmer!
Till dig vill jag se i döden - och alla dess kval!
Till dig vill jag se i härligheten - när den är fylld med alla sina glädjeämnen!

"För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors!"

(Min kraftiga korrigering av googles översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar