Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 6 juli 2011

Den sanna kyrkan (James Smith, 1802-1862)

Den sanna kyrkan består av...
    alla som blivit utvalda av Fadern
    alla som blivit friköpta av Sonen
    alla som är helgade genom den Helige Ande.
Alla som Fadern har utvalt - har Sonen dött för att friköpa.

Alla som Sonen friköpt - uppväcker, kallar och helgar den Helige Ande.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar