Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 9 juli 2011

Manglade Manifestationer

Del 2 av Justin PetersA call for discernment – en biblisk recension av word of faith/trosrörelsen

Session 2 of 3 - Mangled Manifestations - Justin Peters from Ner Rad on Vimeo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar