Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 28 juli 2011

Gör allt du kan för att bestå provet

Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.
(2 Timoteusbrevet 2:15 SFB)

En del unga män har frågat John MacArthur: "Vad är hemligheten med din bibelundervisning?" Då har han alltid svarat: "Hemligheten med riktigt bra bibelundervisning är förmågan att hålla ändan i en stol tills man förstår vad bibeltexten betyder! Det är inte väldigt mystiskt, inte väldigt andligt. Nej, det är hårt arbete."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar