Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 18 juli 2011

Ha blicken fäst vid Jesus! (James Smith, 1802-1862)

Låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus!
(Heb 12:1-2 SFB)

Världen är en löpningsbana
livet är ett lopp
och vi är alla löpare!
Ett mål är uppsatt som vi alla ska sikta mot;
och ett pris utlovas åt alla som segrar.

Men det finns många svårigheter på vägen, och vi har många tyngder som hänger på oss. De svårigheterna måste bemästras och de vikterna måste läggas bort.

Vi måste löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss och ha blicken fäst vid Jesus.
Jesus är vår Förebild - vi måste härma Honom.
Jesus är vår Ledare - vi måste följa Honom.
Jesus är vår Härskare - vi måste underkasta oss Honom.
Jesus är vår Frälsare - vi måste förtrösta endast på Honom.
Vi måste ha blicken fäst...
  vid Hans blod - för förlåtelse,
  vid Hans rättfärdighet - för rättfärdiggörelse,
  vid Hans Ande - för styrka, och
  vid Hans fullhet - för alla våra förnödenheter.
Vi måste använda oss av Jesus...
  varje dag,
  varje timme,
  varje minut!
Kristen, ha blicken fäst vid Jesus!
När du är nedslagen - kommer Han liva upp dig!
När du är ängslig - kommer Han uppmuntra dig!
När du är svag - kommer Han styrka dig!
När du är utmattad - kommer Han uppigga dig!
När du dör - kommer Han ge dig segern!
Låt din sista blick - vara en blick fäst vid Jesus!

Ingen har någonsin haft blicken fäst vid Honom i onödan. Som alla som blickade mot kopparormen blev helade - så är alla frälsta, helgade och uppehållna - som har blicken fäst vid Jesus! Se till Honom för allt ni behöver - och från allt ni fruktar.

Ha blicken fäst vid Jesus; om du gör så, kommer du att...
  besegra världen,
  övervinna Satan,
  nå målet,
  ta emot priset!


"De som ser upp till honom strålar av fröjd."
(Psa 34:6 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

1 kommentar:

 1. Att påminnas om varje dag! Jesus Jesus..
  Varför kom han till jorden, varför behövs han i våra liv.
  Det ligger som en tyngd över mig att dela med sig av sin tro, och hur ofta känns det inte fruktlöst.,
  Man debatterar och argumenterar om ovidkommande saker, men det vi måste falla tillbaka på är vårt behov av en frälsare
  Lagen. Nåden

  Styrka och mod till er alla.

  SvaraRadera