Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 2 oktober 2011

Evangeliet (James Smith, 1802-1862)

Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet.
(1 Tessalonikerbrevet 1:4-5 SFB)

Evangeliet uppenbarar . . .
en Frälsare, som vi måste förtrösta på;
en Regent, som vi måste lyda;
en Präst, vars försoning vi måste vila på;
en Profet, som vi måste lära oss av;
en Vän, vars kärlek vi måste lita på;
en Broder, som vi kan förvänta oss av;
en Fader, vars auktoritet vi måste vörda;
en Apostel, vars uppdrag vi måste efterlikna; och
en Advokat, som vi måste överlämna vårt fall till.

Evangeliet . . .
flödar från den fria kärleken, rika nåden, och överflödande barmhärtigheten hos vår Gud;
är grundad på Frälsarens person, medling, och död;
blir verksam genom den helige Andes uppenbarelse, verkan och applicering. Genom det, föder Han tro, skänker kärlek och uppväcker hopp; och när evangeliet följs av Hans välsignelse - tas det emot i bevisning och kraft.

Evangeliet . . .
producerar botfärdighet - och gudfruktig sorg över synden;
föder ett hat mot synden - och kärlek till heligheten;
avvänjer från världen - och riktar tillgivenheten åt himlen;
gör oss ivriga för Gud - och det goda för odödliga själar;
befriar oss ifrån mörkrets makt - och överför oss till Jesu rike;
korsfäster köttet - och befriar anden;
förenar kristna i kärlek - och lyfter oss över dödsfruktan;
befäster oss emot förföljelse - och får oss att glädjas i att lida för Immanuels namn;
ödmjukar anden - och ger människan värdighet;
förstör begäriskheten - och gör oss välvilliga;
utrotar vår stolthet - och planterar in foglighet;
förvandlar oss ifrån världen - och anpassar oss till Gud;
föder ett hat mot orenhet - och gör oss rena;
störtar ned avgudadyrkan - och leder oss att tillbe Gud;
erövrar JAG:et - och upphöjer Kristus;
mjukar upp det hårda hjärtat - och producerar vänlighet;
befriar ifrån synd, Satan, och världen - och viger kropp, själ och ande till Herren.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska