Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 30 november 2011

Bara ett sken men ingen kraft2 Timoteusbrevet 3:1-5 SFB 1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Denna sorts religiösa hyckleri kan hända för oss. Vi har bara ett "sken" men ingen kraft av gudsfruktan, även om vi är sanna kristna som fallit i världslighet. Vi har alla svårt ibland att hålla världen ute och Kristus inne. Man gör inte en engångshandling där man "släpper in" eller "tar emot" Jesus utan man ska även förbli i Honom [Joh 15:4.]

Men om du tror att du inte behöver denna info så kan ditt fall vara mycket illa. Du kan ha fallit i hyckleri. Även om du tror att ditt andaktsliv är bra, var mycket försiktig. Du kan vara som de i Laodicea som trodde de var rika medan du inte inser att du är fattig och eländig. Att du är ljummen, varken varm eller kall.