Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 17 oktober 2012

Broder Yun i söndags

Oj, plötsligt har det gått en vecka sedan jag sist uppdaterade bloggen. Jag har en del att dela med mig av här, men även en del i "övriga livet," tyvärr så rinner tiden iväg. Tiden går fort när man har... mycket att göra.

I söndags var jag för första gången på väldigt länge och besökte en gudstjänst i en pingstkyrka. Anledningen till att jag tog mig dit var att det var den kinesiske broder Yun som kom dit för att predika. Jag har tidigare "bloggat" om de kristna i Kina och nämnde broder Yuns bok Den Himmelske Mannen. Han har suttit i fängelse, blivit torterad för att han är kristen och då jag läste den boken märkte jag att jag knappast var kristen. Var också och lyssnade på honom när han var i stan för en mängd år sedan.

Kort kommentar om gudstjänsten och läget i vårt land
Gudstjänsten i övrigt hade man ju kunnat varit utan, det var väl som jag minns och som de är nu för tiden i frikyrkliga/pingst-sammanhang. Fast nästan värre. En gudstjänst jag tyvärr inte tror behagade Gud. Det var människor i centrum och applåder till människor (ja man applåderade bokstavligen, klappade händerna, de som var framme och framförde eller sade något.) En show är lovsångsstunderna både framme på scenen och i publiken. I slutet skulle alla blunda och räcka upp handen om de ville "bekänna tro på Jesus" (inget om att omvända sig och tro Evangelium.) Eftersom ingen verkade räcka upp handen drogs det ut och pastorn frågade igen. Osv. man följde instruktionerna.

Inget illa om personerna, det är en sedan länge konstaterad tragedi, att det är såhär som villfarelsen har spritt sig och tagit över allt. Pastorn i fråga var ungdomspastor när jag var tonåring i pingstkyrkan jag var i då, och jag såg upp till honom :( (obs detta nu är inte samma pingstkyrka)

Gäst-talarna, om Kina, missionsarbete och väckelse
Med detta sagt, broder Yun och bröderna med honom som talade hade mycket bra att säga. Dels om väckelse och deras arbete med att smuggla biblar till diverse länder. I Kina och de länderna är det förbjudet att vara kristen. Ändå är det väckelse, Gud väcker upp många och de omvänder sig till Jesus. Vid Maos kulturrevolution försökte man ju radera ut all religion men istället har antalet kristna blivit mycket större sedan dess.

I Kina går kristna upp kl 5 för att be om väckelse (klockslaget är inte viktigt). Bönen är viktig för väckelse (talar även Leonard Ravenhill mycket om) Bön ska fortsätta när väckelsen sker. I västvärlden så kallar man det för väckelse när det sker under och folk reser dit. I Kina så är undren bara resultatet av när en predikant varit där och predikat Evangelium, folk blivit frälsta, och predikanten dragit vidare. Först efter det händer det under, när predikanten är borta och inte tar åt sig äran, och inte blir upptagen utan kan fortsätta predika Evangelium.


Man berättade om att de hade låtit några amerikanska "megakyrkopastorer" träffa de kinesiska pastorerna. Pastorerna i Kina är pastorer för ännu fler (miljoner) än de amerikanska megakyrkopastorerna. Men dessa kinesiska pastorer är så fattiga så de har inte ens några egna strumpor. Om de har skor så är sulorna helt sönder. Detta var en chock för megakyrkopastorerna som är mycket rika och inriktade på vilka kläder osv man ska ha på sig för att "göra succé." När de skickade runt kollektkorgen vid det tillfället så ställde sig de kinesiska pastorerna i korgarna, de hade inga pengar men de gav hela sig själva.

Broder Yuns predikan, sammanfattning
Broder Yuns predikan handlade i stort sett om utkorelse. Gud älskar oss och har utvalt oss. Jesus känner Sina får och Hans får känner Honom. Alla som Fadern har gett Honom kommer till Honom och de ska aldrig gå förlorade. Vi älskar Gud för att Gud först älskat oss.

Yun berättade många historier jag känner igen från hans bok, bl a om när han satt i fängelse och hans 800 medfångar blev frälsta. Men vad han ville säga var att detta var inte för att han var en duktig evangelist utan frälsningen är helt ett Guds verk. Han ville uppmuntra oss i Sverige att veta att Gud kan också väcka upp detta andligt döda land och därför ska vi vara frimodiga.

Slutkänslor
Som sagt, när man läser och hör om Kina och vad de gör och utstår så är det befogat att fråga sig om alla vi kristna i Sverige ens är kristna. Är vi beredda att ta våra kors. Väckelsen måste börja med oss. Med mig. Mitt kalla hjärta...