Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 20 oktober 2012

Debatt: Feltolkar koranen kristendomen? del 2

Andra delen av debatten mellan Bassam Zawadi och James White.

(Jag lade upp del 1 här, egentligen skulle jag väl ha lagt in även andra delen där.)