Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 27 oktober 2012

Den verkliga frågan om romersk-katolicism

Innehar Rom Evangeliet? En fråga som sopas under mattan för ekumenikens skull. Många menar att Rom har några fel men inte så farligt, de kan ses som en kristen tro fast med några konstiga tillägg men inte mer än så...

Följande är en bit ur Dr James Whites radioprogram The Dividing Line. Dr White håller inte med om att romersk-katolicism är så harmlös som man försöker få det till, och bemöter C. Michael Pattons kommentarer.(Relaterat)