Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 21 oktober 2012

Finns det en genväg till himlen? (Jan Johansson)

1: Frälsning utan omvändelse?
2: Vad är omvändelse? Vad är omvändelse inte?
3: Omvändelse i relation till tro
4: Omvändelse i relation till syndernas förlåtelse