Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 6 oktober 2012

Debatt: Feltolkar koranen Treenighetsläran?

T ex verkar koranens författare påstå att Treenigheten som kristna tror på, är Gud, Jesus och Maria.

(Egentligen är Treenigheten Fadern, Sonen och Den Helige Ande.)

Jag har träffat muslimer som tror att vi tror så, eller att treenighetsläran lär något som den egentligen inte lär.

Detta är en väldigt nyttig och viktig debatt som ägde rum 2011 i London: