Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 16 januari 2013

Anti-intellektualism är Inte Bibliskt (Spurgeon/Kielar)

Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.
(2 Petrusbrevet 3:18 SFB)

Det finns ju mycket anti-intellektualism i kristenheten. Kunskaper i Bibeln tar man inte på det allvar som det bör, utan det gäller att man är "kallad" eller "andlig" först och främst och sedan så räcker det med att säga det som kommer fram direkt. Och så accepterar man alla villoläror som kommer fram blint. Detta gäller för mycket pastorer. Och de som har kunskaper i Bibeln och kan visa att andra har fel är plötsligt för smarta för att få säga till om något.

Det är sant att Gud väljer dårarna för att de visa ska komma på skam. Men det handlar om världens vishet mot det som är dåraktigt för världen (1 Kor 1:19-20, 27.) Något som alltså inte är efter Guds normer. Sedan säger Bibeln att sann kunskap om Gud (="teologi"), utifrån Hans Ord, Bibeln, och vishet är väldigt positiva saker att sträva efter. (Ps 19:8, Ords 2, Tim 3:15-17)

Som farligast blir antiintellektualismen när man går så långt som att säga att det inte behövs någon förståelse för vad Evangeliet (glädjebudet) innebär för att bli frälst. Det behöver inte predikas något stötande Evangelium utan det räcker att man ber en bön och så blir man frälst utan att man vet vad det har för innebörd. Romarbrevet 10:9, som många har som bevistext för frälsningsbönen, är t ex vårdslöst ryckt ur sitt sammanhang. Läser man sammanhanget så ser man att det behövs förkunnas Evangelium, v14:
Så hur ska de kalla på Honom som de inte hade förtroende för?
Och hur skulle de ha förtroende för Honom som de inte hört om?
Och hur skulle de höra utan förkunnare?
Detta är retoriska frågor med svaret: Det går inte, de måste ha en förkunnare för att höra Ordet (glädjebudet) för att de ska kunna ha förtroende för Herren, för att de ska kalla på Honom.

För att inte tala om att Paulus skrivit massor av information (kunskap) i Romarbrevet, innan han kommit fram till kapitel 10 här.

"Tron" är ett logiskt, rationellt, förtroende för Gud, som bygger på verkliga fakta genom historien, att Gud är pålitlig.

Tron på Jesus Kristus, förtroendet för Jesus Kristus, är helt rationellt, trots alla de irrationella saker som gjorts i Kristi namn genom århundradena.Relaterat: |