Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 19 januari 2013

Den Kristnes ställning, vandring och andliga krigföring (Michael Morrow)

I veckan besökte Michael Morrow och Don Currin, medarbetare till Paul Washer på HeartCry, vår församlings bibelstudier. De hade vad jag förstått det, varit och talat på en konferens i Norge och skulle vidare, i Europa, och passade på att komma och hälsa på oss tiden de hade emellan, för att dela Guds Ord och styrka oss.

De var två härliga bröder i Herren och vi hade en tid av gemenskap med dem. Jag fick förmånen att sitta ner och prata själv (i köket) med broder Mike en bra stund, om saker i livet, Romarbrevet, fick några bra råd och tankar, och det var en väldigt trevlig pratstund och gemenskap, som jag aldrig ska glömma.

Detta är predikan som broder Mike höll för oss i tisdags, från Efesierbrevet: