Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 21 januari 2013

Vad innebär det att vara en ny skapelse? (Don Currin)

Som jag skrev i förra inlägget i lördags besökte i veckan Michael Morrow och Don Currin, vår församlings bibelstudier för att dela Guds Ord med oss.

Don Currin berättade sitt vittnesbörd för oss och det finns även en video på nätet där han gör det: Has the Love of God Done a Work in Your Heart?

Det är ett starkt vittnesbörd för många som lever som falska kristna. Jag var också en av dem.

Detta är också ett bra, förkrossande, 9-minutersklipp ur en av hans predikningar: Flee from the Wrath of God

Det här är predikan han höll hos oss, till svenska folket, vad det innebär att vara en ny skapelse, att vara innanför och utanför Guds rike: