Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 9 januari 2013

Gud Är En Svartsjuk Hämnare (Nahum 1:1-2)

Här är predikan som denna usla mask genom Guds nåd och kraft höll i söndags utifrån Nahum 1:1-2. Vi predikar ju igenom bibelböcker, vi har tagit några i GT. För vi bör inte begränsa oss till NT utan ta hela Bibeln. Och jag har alltså börjat gå igenom Nahum nu.mp3 finns här

Denna mask kommer, om Gud vill, att predika 2 predikningar till utifrån Nahums bok.