Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 23 januari 2013

Att Frukta Gud

I söndags predikade dennna mask fortsättningen av Nahums bok, utifrån 1:2-13. Bl a om gudsfruktan, att frukta Gud. Betyder det inte att man är rädd för Gud, utan något annat? Nu får vi se vad texten tyder på.

Även lite intressanta saker som står i hebreiska originaltexten och om att Jesus är med i texten på ett par ställen.

Jag råkar också säga att det bara finns 2 bibelöversättningar på svenska. Det finns ju fler men inte som är i tryck och speciellt tillgängliga köpa normalt (såvitt jag försökt.)