Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 27 januari 2013

Förening med Kristus (James Smith, 1861)


Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.
(2 Korintierbrevet 5:17 SFB)

Det är något mirakulöst att vara kristen - för verklig kristendom är effekten av ett nyskapande! Att göra en kristen, kräver samma makt som att göra en värld. Inget annat kan uppväcka en syndare från en död i överträdelser och synder!

I varje exempel på verklig omvändelse, utövas Guds allsmakt!

Det utmärkande PRIVILEGIET för den troende är att hon är "i Kristus." Vi var alla från början i den fallne Adam, och från hans höfter flödade vi fram. Ingen är i Kristus av naturen, utan bara genom en handling av suverän nåd. Och alla kristna är i Kristus - och inte kan någon vara kristen utan att avgörande vara förenad med Kristus.

Som mördaren flydde till fristaden, så flyr den troende till Kristus.

Som Noa gick in i arken för att bevaras från syndafloden, så gömmer sig den troende i Kristus för att bevaras från den kommande vreden.

Som grenen är i trädet, stödd och försedd av trädet, och formar en del av trädet, så är den troende i Kristus, stödd och försedd av Kristus!

Som kroppsdelen är ledd av huvudet och formar en del av kroppen, så är den kristne i Kristus, ledd av Kristus och formar del av Kristus. "Vi är ju Hans kroppsdelar, av Hans kött och av Hans ben."

Kristus bor i den troende som om det är Hans tempel.
Den troende bor i Kristus, som sin tillflyktsort, borg och ark för säkerhet.

Det ständiga RESULTATET av att vara i Kristus är att "han är en ny skapelse."

Då vi är i Kristus, är vi nyskapade - och har nytt LIV, som är andligt, kommer från en ny källa, inte från Adam, utan från Kristus.

Då vi är i Kristus, får vi ny FÖRSÖRJNING - dvs livets bröd som kom ner från Himlen, och det levande vattnet som bara Jesus kan ge.

Då vi är i Kristus, upptas vi med nya ÄMNEN, som sätts framför oss genom evangeliet, och som upptar våra tankar, tillgivenheter, och tid.

Då vi är i Kristus, engageras vi i nya SYSSELSÄTTNINGAR, vi gör Guds gärningar, försöker att göra Guds vilja från hjärtat och att ära den ärofyllde Frälsaren.

Då vi är i Kristus, går vi på en ny STIG - helgelsens väg. Vi går i nyhet av liv. Vi vandrar med Gud och önskar vandra värdigt Gud som kallat oss till Sitt rike och ära.

Då vi är i Kristus, handlar vi utifrån nya MOTIV, för Kristi kärlek tvingar oss, och vi arbetar inte längre för evigt liv, eftersom vi har det; inte heller för Himlen, för vi har redan fått rätten till den - utan som köpta av ett pris, önskar vi endast att ära Gud i våra handlingar och tankar.

Då vi är i Kristus, går vi med i ett nytt SÄLLSKAP, för vi väljer de heligas gemenskap, som vi aktar som jordens utmärkta; och därför går vi med lärjungarna.

Då vi är i Kristus, ser vi efter en ny HIMMEL, och för att inneha det, väntar vi på Jesus, som befriat oss från den kommande vreden.

O välsignade tillstånd att vara i Kristus! O härliga privilegium och utmärkelse - att vara nya skapelser!

Förening med Kristus är av största VIKT. Utan detta finns ingen evig säkerhet, ingen sann värdighet, ingen solid glädje. Det är bara när vi är ett med Kristus - som vi är rättfärdiga, som vi är helgade, som vi kan bli förhärligade. Låt oss aldrig vila nöjda med något som saknar förening med Kristus, och det visas i levande gemenskap med Kristus.

Bara genom en ny födelse, bara som född av Anden, kan vi komma in i att åtnjuta detta välsignade privilgeium, eller njuta av denna höga utmärkelse. Låt ingen därför undgå denna genomgripande hjärteförvandling, som resulterar i frälsande förening med Herren Jesus Kristus.


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska