Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 13 januari 2013

Rösten! (James Smith, 1861)


Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv.
(Johannesevangeliet 5:25 SFB)

Varje troende hör Jesu röst och blir andligt levande. Hon blir djupt, intensivt engagerad i gudomliga ting - att känna till dem, äga dem, och åtnjuta dem.

Att behaga Jesus - blir hennes glädje.
Att bli som Jesus - blir hennes högsta önskan.
Att vara med Jesus - blir hennes Himmel.

Se då, vad vi behöver - för att Jesus ska tala:
tala till syndare - och omvänd dem;
tala till sömniga bekännare - och väck dem.
Pastorer kan tala - men ingen kommer lyssna på dem.
Lärare kan undervisa - men ingen kommer bli uppväckt av dem.
Det är Jesu allsmäktiga röst som behövs!
Hans får hör Hans röst - och följer Honom!

Förstå varför vissa blir uppväckta - det är för att Jesus talar till dem! Han kan tala med predikanten - eller utan honom. Han talar precis som Han vill - och till vem Han vill.

Förstå makten och kraften i Återlösaren - Han har makt över liv och död. Det är bara för Honom att tala - och de som hör ska leva! Han upplivar vem Han vill. Han ger evigt liv till så många som Fadern givit Honom.

O de miljoner som Han effektivt talat till - och var och en av dessa miljoner har hört och svarat! De levde ett liv i tro på jorden, och nu lever de ett liv av outsäglig glädje i Himlen!

Se, Vem vi bör se på. Vill vi ha...
våra barn omvända
våra kyrkor uppväckta
våra grannar förda till Gud
hedningen vänd från mörker till ljus
eller våra egna själar uppväckta?
Vi måste se till Jesus!

O Jesus, tala till min själ och uppliva den!

Medel utan Jesus är kraftlösa! Som den lame mannen låg i åratal vid Betesdadammen utan att bli botad förrän Jesus kom - så kan det vara för oss. Det är Jesus, och endast Jesus som kan hälla ner liv i de medel vi använder, och göra dem effektiva!

Förstå alltså, Vem som bör ha äran. Har vi blivit uppväckta? Lever vi genom tro på Guds Son? Då har Jesus talat till oss! Han har gjort verket - och till Honom hör all ära. Låt oss prisa Hans heliga namn!

De döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska