Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 6 januari 2013

Den gnistrande diamanten i ringen av härlighet! (Thomas Brooks, 1675)

Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet
(Johannesevangeliet 17:24 SFB)

Kristus kan aldrig vila nöjd förrän Hans vänliga gemenskap med Sitt folk här på jorden, går över i deras fullkomliga och härliga gemenskap med Honom i himlen.

Kristus längtar väldigt efter sällskap med Sitt folk. Det är del av Kristi glädje att de är där Han är. Kristus är inte nöjd ensam. Som en ömsint far, kan Han inte åtnjuta något om Hans barn inte får ha del med Honom. Även nu är Han alltid med dem...
för att ha uppsikt över deras beteende
höra deras böner
leda dem på vägen
skydda deras kroppar
uppmuntra deras andar
och glädjas i deras närvaro.

Den största delen av glädjen som vi ska få i himlen ligger i detta - att då kommer vi vara med Kristus, och ha direkt gemenskap med Honom. Det stora målet med att vi är i himlen, är för att se och åtnjuta Kristi härlighet!

Säkerligen kommer härligheten och glädjen i himlen för de utvalda, bestå mycket av att vara i Kristi sällskap, som de gläder sig i så mycket på jorden. Att följa Lammet vart Han än går, att åtnjuta Honom helt, och att alltid vara i Hans närvaro - är det himmelska med himlen, det härliga med härligheten! Detta är den gnistrande diamanten i ringen av härlighet!

Dagen kommer där troende ska bli helt glada vid åsynen av Kristi härlighet, och synligt och direkt se och åtnjuta Honom!

Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet
(Johannesevangeliet 17:24 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska