Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 21 februari 2009

Tankar och kommentarer ang. Svenska Journalens artikel om helvetet/dela tron/nöden...


Det spelar ingen roll om du har tidningen eller artikeln, men jag tar tillfället att tala om detta som jag skulle talat om ändå i anknytning till artikeln.

Först så hittades inte bilden av ett svavelosande helvete på under medeltiden. Den har funnits hela tiden i Bibeln. T.ex. Upp 21:8 "Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."
Det är inte heller någon motsättning mellan att tro på helvetet och "nåden allena". Vi är frälsta av nåd allena från helvetet.

Och så det ingen skillnad mellan att dela med sig av tron med kärlek och dela med sig pga vissheten att dessa människor är på väg till helvetet. Jag gör det för att jag älskar människorna och inte vill att de ska till helvetet, utan till himlen. Jag har en nöd för dem. Och jag säger detta när jag pratar om helvetet med dem. Jag säger inte det för att det är något roligt utan jag bryr mig om dem. De förstår och blir inte alls förnärmade, snarare tvärt om. De tycker att det är vettigt. Det viktiga med frälsningen är ju inte att du kan få "ditt bästa liv nu", titta bara på kristna runt om i världen där det är olagligt att vara kristen. De blir torterade och dödade.

Men den första motivationen är självklart att Gud befaller det. Jesus sa att vi ska gå ut i världen och predika evangeliet till hela skapelsen. Så det är 1. Lydnad till Herren 2. Kärlek, medlidande, nöd till de förlorade.
Egentligen har jag ganska lite medlidande. Jag springer ju inte runt som en yr höna och ropar att folk måste omvända sig... men att sträcka fram ett traktat och fråga någon "Tror du på Gud", "Vad tror du händer när man dör" har jag märkt fungerar väldigt bra.


Artikeln visar sedan på 3 läror om livet efter döden och vilka bibelverser som kan användas. Dessa granskas här nedan.

1. Den dubbla utgången: vissa räddas, andra går förlorade

Matt 13:41-42 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.

Matt 25:46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

Luk 16:23 När han plågades i helvetet, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom.

Kommentar: mycket tydliga verser som verkligen handlar om helvetet och beskriver dem som evigt straff med plåga i eld och att man ska gråta och skära tänder


2. Annihilationsläran: vissa får evigt liv, resten bara dör

Matt 13:30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge."
Kommentar: detta är liknelsen, uttydningen stöder "den dubbla utgången". Se att den är i Matt 13:41 ovan. (Märk även att knippena just ska "BRÄNNAS upp"...)

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
Kommentar: vad att "gå förlorad" betyder beskriver versarna under "den dubbla utgången". Se även resten av kapitlet t.ex. Joh 3:36 "Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom."

Joh 15:6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.
Kommentar: beskriver snarare det brinnande helvetet

Matt 13 Liknelsen om sådden, och den handlar inte om detta utan de olika ställen som evangeliet hamnar i. Man "plöjer" faktiskt upp dessa ställen genom att just prata om Lagen och helvetet, vilket gör de stolta och självgoda människorna mottagliga för evangelium. Jesus gav Lag till de stolta och självgoda men Nåd till de ödmjuka. Lagen ska ju överbevisa om synd och göra de stolta ödmjuka och mottagliga för evangelium.

Rom 6:23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Kommentar: inte särskilt tydliga verser där man måste ha förutfattade meningar om vad som menas för att kunna tolka dem så.


3. Apokatastasis: alla blir frälsta till slut

Luk 15:4 Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det?
Kommentar: betydelsen av denna liknelse kommer först i vers 7 "På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig - inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver." och den handlar alltså inte ens om att alla ska bli frälsta.

Rom 14:11 Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud.

Fil 2:10-11 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.
Kommentar: Ja, alla kommer att knäböja för Herren men då kommer det att vara för sent. Knäböjning är en ytlig handling. För att bli frälst ska man omvända sig här och nu från sina synder till Gud och förtrösta endast på Jesus och inte sin egen knäböjning eller omvändelse, och bli förändrad på insidan.

Kol 1:19-20 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors - frid genom honom både på jorden och i himlen.

Kommentar: lösryckta verser ur sina sammanhang. Visst skulle det vara trevligt att alla blir frälsta till slut. Bibeln ger inget bra stöd till det och det är ju otrevligt att ha fel på domedagen. Gör hellre en insats för att människor faktiskt måste bli frälsta här och nu, medan de ännu har tid. Låt skriften tolka skriften, de tydliga verserna tolka de otydliga.


Avslutande historia
Vi kan ta en historia redan från igår. Vi var ute och evangeliserade i nordstan i Göteborg, delade ut traktat med så tydlig utläggning av de goda nyheterna som får plats på en liten pappersbit. Vissa stannar och undrar vad det är, och frågar. Som en kille som kom fram och undrade "vad är detta?" jag frågade "Tror du på Gud?"
"Nej..." sa han. Så jag fortsatte med att fråga "Vad tror du händer när man dör?"
"Jag vet inte." svarade han.
"Ingenting?" frågade jag. Han verkade tveksam. "Vad tror ni då?" frågade han. Så tog den andre jag var med och berättade för honom hela evangeliet. Han gick igenom Guds lag, berättade ödmjukt att Gud kommer att döma alla efter döden, alla som brutit mot Guds lag kommer till helvetet, men att Jesus tog straffet för våra brott istället så att vi kan komma till himlen ändå. Killen såg verkligen ut att ta till sig det och nickade. "Jag får tänka på det här..." han blev inte arg eller förnärmad utan såg ut att ta det på allvar. Sedan gick han bort. Vi fick inget "beslut", vi vet inte vad som hände, det ligger i Guds händer. Vår uppgift är att förkunna de glada nyheterna, vara trogna det som står i Bibeln, utan att försöka sminka eller mjuka till det. Sedan litar man på Gud, det är Han som omvänder och vi kan inte göra något mer än vår uppgift.