Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 23 februari 2009

Rasister, nazister och antisemiter kommer till HelvetetFör att citera Maria Hasselgren i artikeln: Det är oförenligt med kristen tro att vara antisemitisk och rasistisk.

Att vara antisemit och rasist, eller nazist, och samtidigt kalla sig kristen, är som en vegan som äter kött. Det är en fråga om definition. Du kan inte hata någon eller några öppet och utan ånger och samtidigt vara kristen. Om du kallar dig kristen, men samtidigt är rasist: du är inte kristen, du är inte frälst, och när du dör så kommer du till helvetet.

Jesus förklarar i bergspredikan, och vi kan läsa i Matteus 5:22: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.

Var det inte tydligt nog?

1 Johannesbrevet 3:15
Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig.

Är du rasist/nazist/antisemit (vad är skillnaden), hatar en hel folkgrupp, så har du redan begått folkmord i Guds ögon. Enda skillnaden mellan dig och Hitler, är att det är för sent för Hitler. Han är på den plats som du snart också kommer att vara, bortom allt hopp om nåd och försoning. Han plågas i Fördärvets eld i väntan på domen som han förtjänat, och snart gör du det också.

Men du har fortfarande chansen. Än står nådens dörr öppen för dig. Var tacksam att Gud ännu inte gjort det han borde göra och befriat jorden och dess invånare från dig. Det gäller även dig som inte är rasist, synd kommer i alla möjliga förpackningar. Hela skapelsen suckar över att du fortfarande får vandra på denna jord och andas luften och ta del av dess goda. Och Gud är tålmodig. Men du vet aldrig hur lång tid du har kvar. En dag ska du också dö och inget kan hindra Guds utsedda tid ifrån att komma. Redan imorgon, redan om en timme, redan om en sekund. Kanske just nu.

Omvänd dig och tro på Jesus, Hans rättfärdighet kommer att tillskrivas dig och din stora synd och ondska läggs på Honom. Han tog straffet i syndares ställe och helt och fullkomligt tillfredsställde Guds vrede, all den vrede synden och syndarna förtjänar. Ångra dig och vänd om, så ska du få förlåtelse och ett nytt hjärta. Det kommer att bli stor fest i himlen när en så stor och ond syndare som du omvänder dig och Gud kan visa vad hans villkorslösa Nåd går för.