Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 14 februari 2009

Förslag till Jesuscitat inför manifestationen

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=162829

Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

(Matt 7:22-23)

Hur många ska inte säga på den dagen: Herre, Herre, gick jag inte med i en manifestation med ditt namn?

Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. [...] Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. (Matt 25:33, 41-46)

Jag vill rikta ett varningens ord till er som tror att deltagandet i en "Jesusmanifestation" kommer att göra någon skillnad för er eviga själ. Bara Jesus kan frälsa er! Hur många trevliga citat från Jesus (är inte hela Bibeln Guds Ord?) ni än går runt med på en enstaka dag, om inte hela era liv är en manifestation av Jesus, kommer det inte att hjälpa er på den dagen!!!
400 000 kr beräknas "Jesusmanifestationen" kosta. Vad skulle Jesus vilja att dessa pengar, och allt detta arbete, hellre går till?

Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer. (Matt 9:13)

Hur ofta sträcker du ut din hand till den fattige? delar med dig av de goda nyheterna till en andligt fattig/döende/död människa? vilket är värst?
Finns det överhuvudtaget något evangelistiskt värde i denna "manifestation"? Ligger det ens i baktankarna att faktiskt få ut de goda nyheterna genom "manifestationen", eller är det...

När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. (Matt 6:5)

Vad är din motivation för att gå med i "Jesusmanifestationen"? Handlar det verkligen om Jesus, eller vill du synas? Har du bestämt dig för att gå dit tillsammans med andra, eller för att träffa andra där? Vill ni kunna sitta runt kaffebordet om några år och skryta om hur ni kände er som i Apostlagärningarna då ni gick i gruppens trygghet under säkrade former på en "Jesusmanifestation"? Sannerligen, ni har redan fått ut er lön.

När Jesus undervisade sade han också: "Akta er för de skriftlärda, som tycker om att gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torgen och sitta på de främsta platserna i synagogorna och få hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna ur husen och ursäktar sig med sina långa böner. De skall få en så mycket strängare dom." (Mark 12:38-40)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar