Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 16 februari 2009

Hur man parkerar som en kristen

När du parkerar, roffa inte åt dig din parkeringsplats. Ta den sämsta parkeringsrutan så det inte blir jobbigt för någon annan, eller ställ dig på rutan längst bort så andra inte behöver gå så långt. Försök inte smyga dig före när någon redan stått och blinkat längre på någon som ska ut. Stå själv inte och blinka för att komma in efter någon som snart ska lämna platsen. Fortsätt köra och låt någon annan få den. Bli inte arg om någon smyger sig in fastän du var där först. Börja inte bråka. Låt den andre få den, så ska din Fader i Himlen som ser dig belöna dig. Tuta inte. Kliv inte ur bilen och gapa, som de som lever efter köttet gör. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Gör inte ogudaktiga gestikuleringar med långfingret. Var fridsam, mild och tålmodig. Oroa dig inte. Skall inte din Fader i Himlen som är allsmäktig kunna ge dig en parkering om det är Hans vilja att du parkerar?

Betala parkeringen lite längre än du tror att du kommer stå. Så riskerar du inte att få en dom över dig. Det är inte din parkering eller dina pengar. Det är inte en förlust. Det är bättre att gå genom livet med ett par femmor mindre än att leva olagligt--den här världen och dess rikedomar kommer ändå att gå under.