Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 12 juni 2009

Aaron valde abort

Aaron var bara 16 i high school när hans flickvän blev gravid. Rädd och förvirrad gick Aaron med på att begå en abort och är en förändrad människa pga det. Detta är en mycket kraftfull berättelse.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar