Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 17 juni 2009

"nog"!

Jag fick ett nyhetsbrev från Svenska Evangeliska Alliansen häromdagen. Där fanns bland annat denna bild:
Innan jag såg texten "Gud finns nog inte." Så tänkte jag på Bonos ögonbindel

Men det handlar inte om att samexistera här. Det handlar om att religionerna som har dessa symboler ska baktalas så mycket som möjligt. Jag läser: Till Kampanjen har också en kampanjsajt öppnats. Här uppmanas till diskussion kring varför religion och Gud ska få utrymme i olika områden av samhället. Kampanjen är grovt vinklad utifrån humanisternas syn på vad religion och tro är.Så jag går till kampanjsidan http://www.gudfinnsnoginte.se/ och där kan man göra ett test. Så jag beslutade mig för att se vad det var för roligt, spännande test.

Testets namn:
Hur religiös är du?

"Religiös"?
Ray Comfort skrev mycket bra i boken You Can Lead An Atheist To Evidence But You Can't Make Him Think:

Jag skulle vara tacksam över att inte kallas "religiös." Om du är lite förvirrad över varför de flesta kristna inte gillar att kallas för det, låt mig ge dig en jämförelse som du kan tycka är extrem men så vitt jag ser det, är den inte det. Det är som skillnaden mellan "Afroamerikan" och "n"-ordet. Det ena är kulturellt acceptabelt. Det andra har mycket negativ klang.
Jag vill ta avstånd ifrån hyckleri,et girigheten, pedofilin och den döda tradition som finns i religion. Marx kallade det med rätta "folkets opium." Jag vill inte ha en religion. Jag vill ha en relation med min Skapare. Känslan av vördnad du får vid löftena om nya upptäckter är en liten del av vad kristna känner inför att känna Gud. Du får en vördnadskänsla för att du ser skapelsen. Vi fylls av obeskrivlig vördnad, fruktan, eftersom vi känner Skaparen. Jag skulle vilja ha möjlighet att ge dig en annan jämförelse mellan de två upplevelserna, men jag kan inte komma på någon eftersom de är så långt ifrån varandra.


Testet


Fråga 1
A) Gud finns nog inte
B) Gud finns nog
Gud finns definitivt! Ateister påstår att vi "bara tror" på Gud och kan inte "veta." Gud säger någonting annat:

Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. (Rom 1:18-21)

Fråga 2
De flesta människor som tror att Gud finns brukar följa olika slags religiösa traditioner. Kryssa i vilka traditioner som stämmer in på dig.
Ett av alternativen är "Ber och tror att Gud hör bön." Är bön en religiös tradition? Hur kan man säga något sådant om umgänget mellan en människa och hennes Skapare? De förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan

Fråga 3
Hur påverkar religionen vad du tycker är rätt och fel?
Ledande fråga. Det är en skala man ska dra i hur stor grad detta sker. De vill få det till att det är "religionen" som påverkar vad man tycker är rätt och fel. Men det är Gud som påverkar vad du, jag och alla ateister tycker genom sin Lag som han byggt in i dig, mig, och alla ateister (samvetet) och hos kristna gör Gud det extra tydligt genom sitt Ord Bibeln. *Drar skalan för att se om ändå något passar* aha.. längst bort "Moralregler finns i min heliga skrift som ska följas till punkt och pricka." Moralregler - ett något laddat ord som vill få sånt som Älska din nästa som dig själv att låta löjligt?


Fråga 4
A) Jag är rädd att straffas för mina synder efter döden.
B) Jag är inte rädd att straffas för något efter döden.
Det "religiösa" svaret är väl att vara rädd. Passar inte in på kristna. Vi var rädda, men Jesus har tagit straffet för våra synder, så vi är inte rädda längre! Men denna grundläggande kunskap i kristen tro har de ju förstås missat. Det handlar ju bara om att vifta bort allt som vidskepelse utan att egentligen behöva studera saken närmare.

Fråga 5 var inte så konstig. Grattis!

Fråga 6
Om jag skulle drabbas av en krissituation och behöver prata...
a) präst, imam eller rabbin
b) annan religiös ledare
c) psykolog eller terapeut
d) icke-religiös medmänniska
Jag vet inte... "religiös" medmänniska? finns inte... tar religiös ledare då... Jesus är min "religiöse ledare!" Oj, präst eller rabbin skulle också passa iofs. Hade redan klickat...

Fråga 7
A) Jag tycker att religion/tro inte får kritiseras eftersom folk kan känna sig kränkta etc
B) Jag tycker de får kritiseras som allt annat
Jag väljer B här. Det är antagligen inte det svar som ska ge en poäng åt det "religiösa" hållet. De underskattar "religiösa" igen... vi är ju idioter som inte kan tänka själva.
Om man inte tål att ens religion kritiseras så ligger det bakom något om att man inte tror att sin religion är sann utan lurar sig själv.

Fråga 8
Lyder ungefär: Kan religiösa regler eller kulturella traditioner vara viktigare än den enskilda människans rättigheter?
Här stjäl ateisterna äran för att de har kommit på mänskliga rättigheter. Människans rättigheter är en religiös värdering som inte bevisas vetenskapligt utan kommer ifrån kristendomen. Jesus citerade Hosea 6:6 några gånger. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Just det! Gamla Testamentets Gud sa detta! Han har sin glädje i kärlek och inte offer!


Fråga 9
A) Jag tycker att religiösa människor ska kunna välja religiösa skolor åt sina barn, så att barnen lär sig att tro som sina föräldrar.
B) Jag tycker att alla barn ska ha rätt att gå i en skola som är fri från religiös påverkan. Barnen kan själva välja livsåskådning när de blir äldre.
*drar en djup suck* ateistiska människor får dock välja ateistiska skolor åt sina barn. Är det vad de menar? Mitt svar skulle vara: Jag tycker att alla barn ska ha rätt att gå i en skola som är fri från indoktrinering ÖHT. Som jag fick genomlida en skolgång präglad av ateism, ateistisk indoktrinering stod antagligen på dagordningen. Det var i alla klassrum. Kristendom, och i sin tur kristna elever, mobbades och baktalades av lärare. Elever som gjorde det fick medhåll från läraren och en guldstjärna. Jag fick sämre betyg på prov och inlämningsuppgifter när jag uttryckte åsikter som inte stämde med den ateistiska världsbilden. Trots att läraren förespråkade yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.
Precis på det här sättet som detta testet gör... men det som passar bäst är ändå B.
Sen ploppar en "fakta"-ruta upp om de hemska religiösa friskolorna.

Fråga 10
Tycker du att spädbarn ska kunna registreras som medlemmar i SVK/religiösa samfund?
De förväntar sig här, igen, fel sak. Att ena svaret ska vara "religiöst" och det andra inte. Men det beror på religionen. Det är snarare "religiösare" att ha krav för medlemskap.

Fråga 11
Om homoäktenskap. En fråga som inte var helt dålig. Men lite ironisk...
Men vänta! det kommer upp en "fakta"-ruta där apartheid nämns. Vilken fullständigt briljant passande jämförelse!

Fråga 12 inget att anmärka på.

Fråga 13
Yippie! Nu är det dags för lösryckta bibelvers-leken! Jag vinner alltid! Och även Koranen och judarnas bönebok är välkommen! Tack för att Bibeln inte särbehandlas för en gångs skull
...nej, nu blir jag besviken. Det var ur någon "bibelbok" förkortad "Syr", kapitel 25 vers 24. Från en kvinna leder synden sitt ursprung, och för hennes skull måste vi alla dö. Känner jag inte igen. De tog det från en apokryf! Jesus Syraks Vishet. Man kan fundera varför den lades till av feministhomoliberalteologerna i Bibel 2000... Okunskap igen! Dessutom stämmer den inte särskilt bra med den riktiga Bibeln. Det är Adam som har skulden. Se, t.ex. Rom 5:12f. Men det är inte frågan. Titta bara vad fånigt det blir av den ledande frågan:
A) Jag tycker att kvinnan ska vara underordnad mannen, som det står i många heliga skrifter.
Jag menar, hallå!!!? De KUNDE ha tagit 1 kor 14:34 eller Ef 5:22, Kol 3:18, 1 Tim 2:11, Tit 2:5, 1 Petr 3:1. De behövde ju inte gripa efter halmstrån och gå till apokryfa, eller hur? Bara att söka "underordna" på folkbibeln.se och voila!
B) Jag tycker att män och kvinnor ska behandlas jämställt, oavsett vad som står i heliga skrifter.
Det är inte nödvändigtvis vara motsättningar mellan A och B. Ordningen och roller har nödvändigtvis inget med människovärdet att göra.

Fråga 14
A) Jag tycker att samhället ska fördöma och bestraffa den som gör abort...
B) Kvinnor ska ha rätt att bestämma över sina egna kroppar utan att samhället lägger sig i.
Den vanliga sluga abortretoriken. Gör om de som värnar om de ofödda små människornas liv till kvinnohatande monster. Och vad har den med religiositet att göra? Det finns inte några speciellt religiösa argument mot abort. Om de inte menar budordet "du skall inte dräpa."
Faktarutan: Varje år dör fler än 70 000 kvinnor i sviterna av illegala osäkra aborter.
Hur många barn som blir dödade i alla aborter utelämnas. Grejen med abort är väl att den ska vara osäker. Så att barnet blir dödat.

Fråga 15
A) Jag tror att vi måste låta Guds vilja styra våra liv.
B) Jag tror att vi människor själva måste ta ansvar för hur vi lever tillsammans. Vi ska utnyttja vårt förnuft och bör inte lita på att någon annan sköter saken, till exempel Gud.
Och om Guds vilja är att vi själva måste ta ansvar för hur vi lever tillsammans, utnyttja det förnuft Han skapat oss med och inte använda Gud som en springpojke eller hund? Den tänkte ni inte på va?

Resultat:
Du verkar höra till den mindre del av Sveriges befolkning som är mycket religiös.
Trevligt att du tog dig tid att göra vårt test ändå!

Ja, ändå! vi instängda och onda "religiösa" som inte vill göra ateisters test! Detta var verkligen ett undantag som de inte hade räknat med.

Fortsätt gärna att fundera på varför ni religiösa ska få ha så stort inflytande i Sverige, fast vi som inte tror på någon gud är mångdubbelt fler.
"Ni religiösa", trevlig ton där!
Och har vi stort inflytande? LOL! Varför skröt ni då i "fakta"-rutorna om hur bra och sekulariserat Sverige var? Påståendet är helt enkelt en lögn för humanisterna vill måla upp "religiösa" som de onda förtryckarna och ateister som de stackars förtryckta. När det i själva verket är tvärt om. Hoppas de inte ljuger utan bara har gått på sin egen propaganda.


Det vore också spännande att ha dig med i vår debatt. Välkommen!
Spännande, säkert. Ni förväntar er sitta med popcornen och skratta åt vad idioterna skriver.


Med vänliga hälsningar / Humanisterna
Kan man tro på det efter att ha gjort detta allt annat än vänliga test?


Mina älskade ateister och humanister. Det är med kärlek jag har avslöjat några av era synder här. Om du läser detta. Jag vill inte att du ska stå inför Gud på domedagen skyldig till att ha gjort, eller samtyckt till detta test. Jag älskar dig. Och du ska veta att Gud finns och älskar dig trots den du är och vill inte att du ska komma till Helvetet, all denna skuld och synd kan läggas på Kristus och du kan gå fri utan att förtjäna det. Omvänd dig idag! Titta på fler av dina synder och läs hur du kan bli räddad från Helvetet och komma till Himlen, 100% gratis, utan att vara religiös! eller en god människa, i detta godhetstest.

Läs mer om löjliga frågor här

6 kommentarer:

 1. Hej Daniel,

  Tack för denna inlägg.

  Amazing hur de vinklar sitt stupid test så att resultatet blir:

  a) Du är en religiös, ointeligent, kvinno-homo-hatare.

  eller

  b) Du är en inteligent, humanist, kärleksfull ateist.

  By the way: I sverige dödas 36000 barn(eller som de säger cellklumpar) per år hur många är kvinnor?

  I USA 1,3 miljoner per år! hur många är kvinnor?

  Jeremia 1:4-5
  HERRENS ord kom till mig. Han sade: "Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken."

  SvaraRadera
 2. Bra inlägg!

  Humanisterna har skjutit sig själva i foten. De uppmanar till kritiskt tänkande? Yeah right. ROFL.

  SvaraRadera
 3. Hej!

  Har startat en liten smidig webbring som sammanfogar våra kristna hemsidor och bloggar! Gå med du med och sprid ditt budskap, öka även trafiken till din sida.

  Webbringen heter Frälsaren.

  /StenHuggarn.

  SvaraRadera
 4. Liten lustig grej i kommentaren till fråga 13: "den riktiga Bibeln". Vilken är den "riktiga" bibeln?

  SvaraRadera
 5. Anonym: Ja, det var en lustig formulering men det är väl inte så svårt att förstå vad jag menade? ;)
  Om det ändå var det, förlåt: De 66 kanoniska inspirerade böckerna, som t.ex. Romarbrevet, är den riktiga Bibeln till skillnad från de apokryfa, som t.ex. Jesus Syraks Vishet, dessa inkluderas bl a i vissa Bibel 2000-utgåvor. Jag menade inte att Bibel 2000 översättning är falsk. (Den är bara ond ;P)

  SvaraRadera