Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 7 december 2009

Den gamla människan lever ännu!

Text ur Henry Laws "Family Prayers"
Översatt av: mig

O Herde, du som alltid vakar över Din hjord--led oss, visa oss vägen, valla oss tryggt denna dag. Utan Din tyglande stav--kommer vi gå fel och ströva som förlorade får. Gör våra vägar säkra--så att vi inte förleds till de osunda betesmarkerna i världen, och dricker ur dess förgiftade bäckar. Styr våra fötter--så att vi inte blir insnärjda i någon av djävulens hemliga snaror, eller snubblar in i hans dolda fallgropar. Omslut Din fålla med Din skyddande kraft, så att det rytande lejonet inte kan sluka, eller någon elak fiende angripa. Minns din friköpta hjord. Skydda, bevara det som köpts av Din dyra Sons blod.

O Herre, vi beder Dig nu att försvara oss, inte bara från utvärtes motståndare--utan särskilt från oss själva! Vi har fiender som tränger närmare än vårt eget skinn! Vi kan inte undfly dem. Hjälp oss att undgå deras lockande knep. Offentigt och enskilt, när vi kommer in eller går ut, om vi står upp eller sitter ner--klänger de i vårt hjärta. Befria oss från deras ständiga lockbeten och fällor. Den gamla människan lever ännu inom oss--och är stark. Hjälp oss att spika fast honom på Jesu kors! Vi önskar allvarligt att klä av oss honom med alla motbjudande gärningar--och att iklä oss den nya människan, som är skapad i rättfärdighet och sann helighet. Om Du talar ordet--är segern vår!

Vår bästa styrka--är fullkomlig svaghet. Våra mest fasta beslut--är lika flyktiga som morgonens moln och dagg. I vårt kött bor inte något gott--det är den vidriga hemvisten för alla förvanskade begär. Det är idet där alla vidriga lidelser lurar. Lämnade åt oss själva, faller vi. Men Din Ande är allsmäkig. Åh! befall då Din Ande att stiga upp i all Sin makt--och krossa våra inneboende motståndare!

Hur ofta sörjer vi att, när vi vill göra gott, är ondska där hos oss. Det goda som vi vill göra--kan vi inte göra; det onda som vi inte vill göra--det gör vi. Vi ser till Dig för att befria oss från denna dödens kropp. Styrk oss med himmelskt bistånd i den inre människan, så att vi inte veknar och mattas ut i striden--och viker för våra hjärtefiender. Fienden är innanför murarna! Kom med Din allsmäktiga kraft och kuva honom. Gör det därför möjligt för oss att, med Din Ande, döda alla kroppens gärningar.

O Jesus, vi är Dina! Andra herrar har haft herravälde över oss--men nu är vi Dina villiga tjänare. Kom, då, O Du som är vår Herre, hugg ihjäl--utplåna--upphäv i oss varenda liten partikel av det köttsliga jaget!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar