Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 27 december 2009

Ray Comfort firar annandag jul

Ray Comfort vid Huntington Beach i California predikar Evangeliets Sanning för en grupp åhörare annandag jul.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar