Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 28 december 2009

Minoritetsgrupp kränks i ateisternas TV-underhållning

I fredags fick man ju bl a lära sig att 13% undkommit att indoktrineras till den icke underbyggda föreställningen om att molekyler utvecklats till människor. Vilken minoritet av denna minoritet som renodlat är kreationister har jag ännu inte forskat i.
Jag har aldrig varit en större anhängare till detta simpsonsplagierande program där hädelserna tätt följer efter varandra, vid namn Family Guy. Avsnittet i fråga har undertecknad dessvärre sett, under en tid då jag var i den självinducerade vanföreställningen att programmet och mycket annat på TV var roligt; vad som är på bilden är alltså en lista över olika dumhetsgrader, där, förstås, personer som drar den logiska slutsatsen att skapelsen måste ha skapats (bl a även judar och muslimer), bakvänt nog fått hamna längst ner, som dummast.

Detta är bara ett exempel av många. Och inte för att jag bryr mig särskilt mycket, jag kan bjuda på det. Det är ett skämt som blir roligt för mig för det är så fånigt och inte särskilt fantasifullt och nytt heller, man har väl hört det förut, från hjärntvättande lärare och hjärntvättade "kamrater" i skolan. Den med det ateistiska TV-utbudet bortskämda majoritetsbefolkningen av ateister får ha det så roligt efter skämtets verkliga uppsåt, och känna bekräftelsen i sin världsbild. I lydnad till Jesu ord i bergspredikan, Matteus kap 5, gläder jag mig istället, för egen del, och jublar, ty min lön är stor i himlen (v 11, 12). Det är inte jag som kommer att komma till Helvetet.

Och det är väl därför man bryr sig över huvud taget. Tänk att de som hånar och förföljer (detta är emellertid inte värt att kallas förföljelse), ljuger och säger allt ont om oss, och för många andra synder (t ex stöld, begär, hat - som är mord i hjärtat, hädelse) kommer fara ut i det svarta mörkret och förtvivlan, till sjön av eld, där de kommer plågas i svavel, gråta och skära tänder, evigt förtappade. Vilket fasligt, obeskrivligt, obegripligt djup av elände! Dessa är våra älskade medmänniskor! Jesu befallning lite senare i samma kapitel som ovan nämnts, vers 43 blir då högst begriplig och det finns inga bättre ord med vilka man kan avsluta en text som denna.

Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar