Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 8 mars 2010

Den mest underbare kristne

Av: William Dyer
Översättning av: mig


"lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat." Matteus 11:29
Lär dig ödmjukhet--från Kristi ödmjukhet.

På grund av att de saknade ödmjukhet--blev vissa änglar djävlar! Högmodiga syndare är passande kompanjoner, för inga andra än högmodiga djävlar!

När människor förhärligar sig i sin stolthet--slår Gud ner deras stolta härlighet! "HERREN Sebaot har beslutat det för att slå ner all stolt härlighet och ödmjuka alla stormän på jorden." Jesaja 23:9

Den mest underdånige kristne--är den mest underbare kristne!

En troende är som ett kärl i havet: ju mer det fylls--desto mer sjunker det!

Inga lever så ödmjukt på jorden--som de som lever högst i himlen. Se hur en av de bästa av heliga ser på sig själv--som en av de ringaste av heliga "Jag, den ringaste av alla heliga," sa den store Paulus i Efesierbrevet 3:8.

De heligaste--är alltid de mest blygsamma. Där ödmjukhet är hörnstenen, är fromhet på toppen. Ödmjukhetens kappa--bör alltid bäras på kristendomens rygg. "klä er i ödmjukhet." 1 Petrus 5:5

Gud Allsmäktig har två hus där Han bor: Hans stadshus, och Hans lanthus. Hans stadshus är himlarnas himmel; och hans lanthus är det ödmjuka och blygsamma hjärtat! Jesaja 57:15 "Jag bor i det höga och heliga," dvs i himlen, Guds stadshus; "men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande," dvs Guds lanthus.

Ödmjukhet är ett "Betel" för Guds boning!

Stolthet är ett "Babel" för djävulens bostad!

Om du inte håller stolthet borta från din själ, och din själ borta från stolthet--kommer stolthet hålla din själ borta från himlen!

Jag kommer inte säga, att en fattig man aldrig är stolt--men jag kommer säga, att en stolt man aldrig är gudfruktig. Jakob 4:6 "Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd." Fromhetens ansikte--lyser klarast genom ödmjukhetens mask.

"Klä er i ödmjukhet." Av alla kläder, passar ödmjukheten kristna bäst, och pryder bäst deras bekännelse. En kristen bör se med ett öga på Guds nåd--för att hålla sig tacksam; och med andra ögat på sig själv--för att hålla sig sorgsen. När du börjar bli stolt över dina blänkande fjädrar--titta ner på dina svarta fötter!

Uppenbarelseboken 4:10 "då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen [...] De lägger ner sina kronor inför tronen" Det enda sättet att hålla våra kronor på våra huvuden--är genom att lägga ner dem för Kristi fötter!

Ack! herrar--vad är ni stolta över?
Är ni stolta...
över era rikedomar,
över era hedersbetygelser,
över era förhållanden,
över er skönhet,
över er styrka?
Ack! ack! dessa är usla simpla saker att skryta över!

Åh, gå till gravarna till dem som dött före er. Är inte deras ben utspridda, deras ögon förruttnade, deras kött borttynat, deras mun förstörd! Var är nu deras röda läppar, fina kinder, vältaliga tunga, deras glittrande ögon, deras svallande hår? Är de inte alla borta, som en dröm!

Och var kommer du vara inom kort?

Och kommer du vara stolt över dessa saker?

"Högfärd, högmod [...] det hatar jag." Ordspråksboken 8:13

"han kan ödmjuka dem som vandrar i högmod" Daniel 4:34

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar