Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 5 mars 2012

Efesierbrevet 5:15-24 predikan

Efesierbrevet 5:15-24 Vad låter du dig uppfyllas av: Den Helige Ande eller något annat?

Predikan av Daniel Norén 2012-03-04

http://gibk.se