Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 2 mars 2012

Tuffa Frågor För Kristna? - #37

Trettiosjunde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar. 

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

Detta är som sagt trettiosjunde delen i den fortsatta serien och i skrivande stund den sista som vår käre vän azsuperman01 har lagt upp. Han laddade upp den till YouTube den 17:e mars 2011, vilket är efter det att jag påbörjade svaren till serien, och han säger att det varit ett tag sen sist, men han säger inget om att han tänkt sluta. Så vi kanske kan vänta oss nya och tuffa frågor senare? :)Frågan: Om Gud hör och besvarar bön, vad är då vitsen med att få fler att be Honom att ingripa i samma situation?

Hör Gud mer på grupper än individer?

När man ringer 112 så kommer ambulansen/polisen/brandkåren/osv... man behöver inte fler som ringer. Ringer man så vet man även att det är någon som svarar och lyssnar i andra änden, tar emot meddelandet, om man kan få hjälp, och när man får hjälp. Så är det inte när man ber.

Svar: Eller vad är vitsen med bön alls? Vi vet att Gud är allsmäktig och suverän och kan ge oss allt. Gud vet vad vi behöver redan innan vi ber om det. (Matt 6:8) Ändå har Han bestämt att bön ska äga rum. I Sin suveränitet så har Gud alltså både bestämt bönesvaren men också bönerna!

Att be till Gud är sedan inte heller samma sak som att ringa ett larmnummer eller för att vi bara ska få saker. Visst, när vi hamnar i vissa situationer så kan vi vända oss till Gud och förtrösta på Honom men det betyder inte att Han alltid ska ingripa, eller att Han är bunden att besvara allt, utan det betyder att vi alltid ska förtrösta på Honom, vad som än händer. Bön till Gud är att åkalla och ha gemenskap med Gud och tillbe, prisa och tacka Honom, och genom det även att låta Honom veta våra bekymmer och önskningar (Fil 4:6). Ju mer vi önskar något desto mer kommer vi att be till Gud om det och desto fler kommer vi att vilja få med att be till Gud om det. Gud är dock som sagt inte bunden att besvara eller ingripa i situationen. Vi vet inte om Han tänker göra det eller ej men fram tills dess så får vi be Honom om det.