Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 20 mars 2012

Vad är Guds plan för äktenskapet?

Efesierbrevet 5:25-33 Vad är Guds plan för äktenskapet?

Predikan av Daniel Norén 2012-03-18

http://gibk.se