Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 9 mars 2012

Alla "Tuffa frågor för kristna" och svar

Nu har jag satt ihop en lista över alla "Tuffa frågor för kristna" och svaren.

Tittar man på listan och frågorna så ser man att detta är faktiskt några speciellt tuffa frågor och inte så enkla att svara på rakt av. Jag tror att jag besvarat dem lite annorlunda än vad jag kan tänka mig att många av dessa mäktiga apologeter som finns, skulle svarat... men det är medvetet... Jag har genom mina erfarenheter mer och mer sett behovet av att vid sådana här vågstycken vara ledd av Anden, det är Bibeln Han inspirerat. Min målsättning har här nu alltså varit att besvara med bibliska svar. Och Guds Ord blir ibland/oftast stötande, men det är så det är och ska vara. Det är sant ändå och håller alltid.

Min bön och förhoppning är att frågorna och svaren kan vara till hjälp i att antingen om du är kristen och brottas med dessa frågor, eller behöver hjälp själv och fått liknande frågor i mötet med icke-kristna, eller inför sådana möten, att, som 1 Petr 3:15 uppmanar, alltid vara beredda att svara var och en som begär att ni förklarar. De kan också fungera som en modell för hur man bibliskt besvarar helt andra tuffa frågor; samt vara allmänt informativa om vad Bibeln lär i olika frågor.

För att inte tala om det kanske viktigaste, att du om du läser här men inte är troende, ska få svar på frågor, höra Evangeliet och omvända dig och bli frälst!

1. Varför är Gud maktlös att förlåta dig när du dött?
2. Om Gud accepterade Jesu offer för mänsklighetens synd, varför måste mänskligheten fortfarande straffas för de brott Jesus sonat?
3. Vad är det för poäng med att ge oss fri vilja om vi inte får använda den?
4. Tror du verkligen att du förtjänar att bli torterad?
5. Vad är syftet med Helvetet?
6. Är Bibeln, med de upprepade berättelsena om Guds misslyckanden, verkligen en berättelse om en FULLKOMLIG varelse?
7. Varför ger inte Gud samma grad av bevis som Han gav Thomas?
8. Varför är Gud bara villig att ge extraordinära bevis till vissa människor istället för att ge samma grad av bevis till alla?
9. Om Gud inte vill att vi ska synda, varför gjorde Han så att det känns bra att synda?
10. Var Jesu offer för obetydligt att behaga Gud? Om inte, varför återinför Gud djuroffer?
11. Vad menade Jesus när Han befallde sina efterföljare att föra hit otroende och hugga ner dem inför Hans ögon? (Luk 19:27)
12. Vilka saker skulle vara "omoraliska" eller "onda" om de begicks av Gud?
13. Varför var Gud så motvillig att offra Sig själv för dina synder?
14. Finns en "helvetesstraffmyndighetsålder" och bör man inte i så fall rädda folk genom att döda dem innan de uppnår den åldern?
15. Varför sätter du inte tillbaka kroppsdelar till Guds ära?
16. Vad har Gud inrättat för system som du följer, men som "vilseledda" kristna bortser ifrån, som försäkrar att du följer den sanne Guden, medan andra troende är så lätt vilseledda?
(17 var inte egentligen ställd till kristna så den besvarades ej)
18. Varför tvingade Gud israeliterna att mörda så mycket folk för att ta i besittning det land som Han utlovat åt dem?
19. Skapade Gud Helvetet med förkunskapen och avsikten att tortera mänskligheten? Eller är Han en klantskalle som inte kunde förutse konsekvensen av Sina handlingar?
20. Hur många själar har en chimär, och vad händer med den andra själen?
21. Varför skulle närvaron av någon handikappad ohelga Guds helgedom?
22. Hur kommer du tjäna Gud i Himlen? Vad är syftet med ditt eviga liv?
23. Eftersom minnen och känslor bevisats vara biologiska, vad finns då kvar för själen?
24. Gud vill få äran. Av vem? Varför bryr Han Sig om det?
25. Varför försökte Gud få Adam att välja ett djur som sällskap innan Han bestämde Sig för att skapa en kvinna?
26. Om synd inte kan komma in i Guds närvaro, hur kan Gud och Satan (syndens fader) ha en dialog? (i Jobs bok)
27. Varför dömer vi Gud efter en lägre standard än våra medmänniskor?
28. Vilken anledning har vi till att tro att Himlen kommer bli bättre än Jorden? Skapade Gud Himlen "mer perfekt" än jorden?
29. Vem "designade" den fallna världen?
30. Varför är en begränsad människa (Adam)s handlingar mer kraftfulla än en oändlig Guds handlingar?
31. Historien om Kristi liv skapades eller förskönades med hjälp av redan befintliga historier?
32. Får man tillbaka sin förhud när man återuppstår?
33. Hur kan det vara rättvist att straffa en oskyldig person (Jesus) så att skyldiga kan gå ostraffade, när Ordspråksboken säger att det är en styggelse för Gud?
34. Varför låter Gud händelser äga rum som förstärker tron på falska gudar?
35. Hur kan Jesu död ses som det ultimata offret när andra har lidit lika mycket eller MER än Han gjorde?
36. Varför använder Gud kollektiv bestraffning?
37. Om Gud hör och besvarar bön, vad är då vitsen med att få fler att be Honom att ingripa i samma situation?