Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 4 mars 2012

Vad värdefull denna sanning är! (Arthur Pink, 1886-1952)

Gud är oändligt mäktig och därför är det omöjligt för någon att stå emot Hans vilja, eller motstå att Hans rådslut ska verkställas!

Ett sådant uttalande som detta är väluträknat att göra den förlorade syndaren bestört - men från den troende framkallar den inget annat än lovsång.

Låt oss lägga till ett ord, och se vilken skillnad det gör - Min Gud är oändligt mäktig och därför är det omöjligt för någon att stå emot Hans vilja, eller motstå att Hans rådslut ska verkställas!!

Min Gud är oändligt mäktig! Då "kommer jag inte frukta vad människor kan göra mig!"

Min Gud är oändligt mäktig! Då "kommer jag förtrösta på Honom när jag blir rädd!"

Min Gud är oändligt mäktig! Då "I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, du låter mig bo i trygghet!" Ps 4:9

Ingen är som Jesuruns Gud, han som far fram på himlen till din hjälp, på skyarna i sitt majestät. En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar!
(5 Moseboken 33:26-27 SFB)

Vad värdefull denna sanning är! Här är jag - ett fattigt, hjälplöst, vettlöst "får," ändå är jag säker i Kristi hand! Och varför är jag säker där? Ingen kan plocka mig därifrån - för den hand som håller mig tillhör Guds Son, och all makt i himlen och jorden tillhör Honom!

Jag har ingen egen styrka - världen, köttet och Djävulen är uppradade emot mig - så jag överlämnar mig själv till min Herre Jesu vård och förvar. Och vad är grunden för min tilltro? Hur vet jag att Han kan bevara det som jag överlämnat åt Honom? Jag vet det eftersom Han är Gud Allsmäktig - kungarnas Kung och herrarnas Herre!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska