Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 14 mars 2012

"Själv, så håller jag mig till aposteln Paulus"Återgett ur videon:
Att leva fullt för Kristus kommer inte av en känslomässig upplevelse eller felaktig bibeltolkning. Tvärt om, kommer sann väckelse av att rätt förstå Bibeln i den helige Andes kraft. Det finns mycket pastorer eller predikanter som vill berätta något annat. De har "väckelsemöten" och "gudsupplevelser" på samlingar med uppiskade känslor, stora folkskaror får svara på nedvattnade människocentrerade evangelier och ta "beslut för Kristus."

Själv, så håller jag mig till vad aposteln Paulus sa till Timoteus:

Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.
(2 Timoteusbrevet 4:1-5)

Detta är vårt uppdrag. Att predika Ordet, inte människors idéer. När vi gör det tydligt och träffsäkert, och överger knepen, strategierna, de köttsliga och världsliga metoderna, då kommer Gud och välsignar denna gammalmodiga och "tråkiga" aktivitet, och människor blir verkligt förvandlade, inifrån och ut! De får inte bara en känslomässig och ytlig upplevelse.

Måtte kyrkan vakna och inse, att Guds folk som profeten Hosea sa, går under i bristen på kunskap. Köttsliga män kallar responsen de får från att predika "sökarvänliga" budskap och världsliga filosofier för "religion" och "väckelse" - men egentligen blir Guds folk uppslukade av sekter, dragna vid näbben av fiffelmakare förklädda till predikanter eller ovetande förledda av outbildade pastorer som själva inte gjort allt de kan för att bestå provet som en Guds arbetare som inte behöver skämmas.

Det är upp till oss att ta oss an det svåra uppdraget som individer att rätt dela Guds Ord och inte befinna oss i mängderna som blir bedragna. De goda nyheterna är att vad Gud kallar oss till, kommer Hans nåd och styrka vara mer än tillräcklig!

Men om du är en halvtids, världslig, falsk kristen, så är det sista du vill att utföra ett hårt arbete och studera Guds ord.

(Relaterat)