Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 21 mars 2012

Kort påminnelse om varför mission är viktigt

Det här är en del ur ett klipp som visar hur missionärer gick till en avlägsen by och predikade Ordet i tid och otid. SANN evangelisation och dess resultat.