Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 7 mars 2012

Renhet är viktigt...

Det här videoklippet ska visa på vikten av sexuell renhet och varför lösaktighet är äckligt.Jag vet inte om denna framställning visar på den främsta orsaken, bibliskt sett, till varför det är äckligt. Men det är ju helt klart en del av det...