Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 16 december 2012

Felix har haft omkring 1800 år i Helvetet för att gräma sig över sin dårskap! (James Smith 1865)

Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sade: "Gå din väg för den här gången. När jag får tid skall jag kalla på dig."
(Apostlagärningarna 24:25 SFB)

Här är Felix och lyssnar på aposteln Paulus. Han är uppmärksam. Han är intresserad. Han är påverkad. Han blir förskräckt. Han inser något av evighetens allvar. Han känner oro - men den är inte tillräckligt djup, därför säger han: "Gå din väg för den här gången. När jag får tid skall jag kalla på dig." Han vägrar inte helt - men han skjuter upp frågan. Han trodde det skulle finnas en lämpligare tid - men det fanns det inte! Felix har haft omkring 1800 år i Helvetet för att gräma sig över sin dårskap! Han ångrar den just nu och kommer ångra den för evigt!

Många har tagit efter hans dumma uppförande. De säger till Guds tjänare: "Gå din väg för den här gången. När jag får tid skall jag kalla på dig."

Vad de egentligen säger är: "Jag älskar synden. Den är mitt rätta element. Den är min glädje. Jag kan inte ge upp den just nu. Dansen, glädjefesten, den här världens seder, dessa är saker som jag gillar. Jag är inte beredd att skiljas från dem, och omfamna evangeliet du predikar. Gå din väg för den här gången. Jag vill hellre vara som jag är, åtminstone lite längre. Jag vill inte bli räddad just nu. Allteftersom, när jag är för gammal för att njuta av synden, eller när sjukdom gjort mig för svag att följa några köttsliga begär - då, vid denna lämpliga tid, ska jag kalla på dig."

Åh, syndare! Syndare! Kommer du att avvisa Guds nådefulla inbjudan - ska du slå dövörat till barmhärtighetens budskap?

Ska du fortsätta i synden tills du ligger ner i svart förtvivlan?

Ska du gå till Helvetet - när du är så nära Himlens portar?

Ska du gå under i din egen bedräglighet?

Har du ingen gudsfruktan?

Har du ingen rädsla för eviga plågor?

Har du ingen önskan att undfly den kommande vreden?

Vad ska du göra på den skräckdagen...
när döden griper dig
när den rättvise Domaren avkunnar domen över dig
när Satan tar fast dig
när Helvetet öppnas för att sluka dig
och när den infernaliska avgrundens portar stänger in dig för evigt?

Vad ska du göra?

Vad kan du göra?

Vem kan du fly till för hjälp?

Hur ska du, hur kan du, fly undan?

Ack! Att fly undan kommer vara omöjligt då!

Då kommer hoppets dörr vara stängd för evigt!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska