Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 9 december 2012

Han trodde aldrig att han skulle falla ner i Helvetet! (James Smith, 1865)

Döden har en röst - den sänds med ett meddelande till oss. Den säger: "Jag kommer snart och tar dig! Var beredd!"

Plötslig död påminner oss om att...
tiden är kort
livet är osäkert
döden alltid är nära
vi kan dö när som helst
det finns bara en tunn hinna mellan oss och evigheten
döden är att gå till en evig hemvist, varifrån vi aldrig kommer tillbaka!

Döden är alltid allvarsam! Särskilt PLÖTSLIG död. Det bör göra oss allvarliga. Det bör leda till reflektion.

Anta att jag skulle dö plötsligt. Det kan ske. Det finns ingen säkerhet mot det. Det är möjligt, om inte sannolikt:
"Faror står tätt omkring
För att knuffa oss till graven!"
Vilken som helst av dessa faror kan knuffa ner mig, och på ett ögonblik säras kropp och själ. Ja, tänk om det skulle hända - är jag beredd?

För den sant kristne är plötslig död - plötslig ära! Själen färdas av för att vara hos Kristus - vilket är mycket bättre än att vara kvar här på denna fattiga jord.

Men skulle detta vara mitt fall? Är jag verkligen i Kristus? Är jag verkligen född på nytt? Detta är allvarsamma frågor! Utan den nya födelsen finns det ingen räddning. Om jag skulle inbilla mig att jag är född på nytt fast inte är det, och då, förledd av ett tomt hopp, om jag skulle dö plötsligt - vilka fasansfulla konsekvenser som skulle följa! Ett sådant misstag kan aldrig rättas till. Dess effekter måste man stå ut med för evigt!

Anta att jag skulle dö plötsligt idag! Det kan ske! Och om jag dör
var ska jag tillbringa denna kväl?
var ska jag vara imorgon?
vad blir min eviga plats?

Jesus talar om en som i detta liv hade allt hans hjärta kunde önska; och för att varna oss för att försumma själen medan vi festar med kroppen, yttrar Han dessa allvarsamma ord: "Den rike mannen dog och begravdes; och i Helvetet lyfte han sin blick och var i plågor!" Mycket sannolikt, blev han överraskad - han trodde aldrig att han skulle falla ner i Helvetet!

Jag vågar säga, att ingen av hans vänner antog att han lyfte sin blick i Helvetet, i plågor. Men så var det, och han är i plågor nu, och i dessa plågor kommer han vara för evigt!

O fasansfulla situation! Men kommer jag hamna i den? Ja det är möjligt - mer än möjligt!

Om jag dör plötsligt som en sann kristen - hur härlig kommer övergången bli. Hur underbart att vara en timme i en fattig värld som denna - engagerad i dess svåra plikter, att genomgå dess jobbiga prövningar, och lida från dess onda vanor och seder; och nästa ögonblick vara i Guds närvaro, plötsligt fri från synd, sorg, bekymmer och trubbel; bortom räckhåll för tvivel, rädsla och djävulen; och att åtnjuta säkerhet, förnöjelse och glädjefullhet för evigt.

Men alternativet! Ah, alternativet! Om jag dör plötsligt, och dör ohelig och oräddad - vad fasligt att bara tänka på! Men vad måste verkligheten vara? Att vara en timme i bekvämhet, omgiven av snälla släktingar och vänner, i hoppets och barmhärtighetens land, och i nästa ögonblick i regionerna av evig förtvivlan, fylld av ångest, bittra grämelser och hopplös misär!

Läsare, du kan dö plötsligt! Du kan dö idag - och om du gör det, kommer ditt tillstånd vara fastslaget för evigt. Det finns ingen säkerhet om liv bortom detta nuvarande ögonblick. Därför, se till att göra din kallelse och utkorelse fast!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska